1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.

C ile Örnek Program Kodları

'Bilgisayar Programlama' forumunda Powers tarafından 17 Ekim 2012 tarihinde açılan konu

 1. Powers

  Powers Administrator Site Yetkilisi

  arctan(1) fonksiyonunun Maclaurin serisine açılımında ilk 100 terimin hesaplanması ve çıkan sonucun 4 ile çarpımı bulduğunuz sonucu pi değeri ile karşılaştırınız

  Kod:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  #include <conio.h>
  main()
  {
  double toplam;
  int i,n,isaret;
  double y,x;
  toplam=0;
  n=2000;
  x=-1;
  clrscr();
  for(i=1;i<=n;i++)
   {
    x=-1*x;
    y=2*i-1;
    toplam=toplam+x/y;
   }
  printf("\n arctan(1)= %f",4*toplam);
  getch();
  }
  
  arctan(1) in seriye açılımı

  Kod:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  #include <conio.h>
  main()
  {
  double toplam;
  int i,n,acılım;
  double y,x;
  toplam=0;
  n=80;
  x=-1;
  clrscr();
  for (i=1;i<=n;i++)
  {
  x=x*-1;
  y=2*i-1
  toplam=toplam+x/y;
  }
  printf("\n arctan(1)=%f");
  getch();
  }
  
  gama(alfa,beta) dan sayi uretme

  Kod:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  #include <time.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <conio.h>
  /* sayi uretme */
  float gama(int alfa,float beta)
  {
  float uret=0.0;
  float z;
  int i;
  for(i=0;i<=alfa;i++)
  z=-beta*log(rand()*1.0/32767.0);
  uret=uret+z;
  return(uret);
  }
  /* ortalama bulma */
  float ortbul(dizi,boyut)
  float dizi[];
  int boyut;
  {
  double top=0.0;
  int i;
  for (i=0;i<boyut;i++)
   {
    top=top+dizi[i];
   }
  top=top/boyut;
  return(top);
  }
  /* en kucuk bulma */
  float minbul(dizi,boyut)
  float dizi[];
  int boyut;
  {
   double min;
   int i;
   min=dizi[0];
   for (i=0;i<boyut;i++)
    {
    if (dizi[i]<min)
    min=dizi[i];
    }
   return(min);
  }
  /* en buyuk bulma */
  float maxbul(dizi,boyut)
  float dizi[];
  int boyut;
  {
   double max;
   int i;
   max=dizi[0];
   for (i=0;i<boyut;i++)
    {
    if (dizi[i]>max)
    max=dizi[i];
    }
   return(max);
  }
  /* varyans bulma */
  float varbul(dizi,boyut,orta)
  float dizi[], orta;
  int boyut;
  {
   double top;
   int i;
   top=0.0;
   for (i=0;i<boyut;i++)
    {
    top=top+(dizi[i]-orta)*(dizi[i]-orta);
    }
   top=top/(boyut-1);
   return(top);
  }
  /* ana program */
  main()
  {
  int n,alfa1, i, sayi;
  float dizi[15000];
  float beta1,min1,max1;
  double ort, ovar, ssapma;
  clrscr();
  randomize();
  
  printf("alfa=");scanf("%d",&alfa1);
  printf("beta=");scanf("%f",&beta1);
  printf("kacç adet sayi uretilecek (<15000 olmali)=");scanf("%d",&n);
  if ( n>15000)
   {
   printf("girdiginiz sayi 15000 den buyuk\n");
   printf("program sonlandirildi\n");
    getch();
    exit(1);
   }
  printf("alfa=%d beta=%f boyut=%d",alfa1,beta1,n);
  getch();
  printf("\n");
  for (i=0;i<n;i++)
    {
     dizi[i]=gama(alfa1,beta1);
    }
  for (i=0;i<n;i++)
    {
     printf("%d .eleman %5f \n", i,dizi[i]);
    }
  getch();
  min1=minbul(dizi,n);
  max1=maxbul(dizi,n);
  ort=ortbul(dizi,n);
  ovar=varbul(dizi,n,ort);
  printf("en kucuk =%f\n",min1);
  printf("en buyuk =%f\n",max1);
  printf("ortalama =%f\n",ort);
  printf("orneklem varyansi =%f\n",ovar);
  getch();
  
  mükemmel sayıyı bulan program

  Kod:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  #include <conio.h>
  main()
  {
  int i,n,toplam=0;
  clrscr();
  printf("sayiyi giriniz=");
  scanf("%d",&n);
  for(i=1;i<n;i=i+1)
  {
  if(n%i==0)
  toplam=toplam+i;
  }
  if(toplam==n)
  printf("sayi mukemmeldir");
  else
  printf("sayi mukemmel degildir");
  getch();
  }
  
  NxN lik bir kare matrisin tersinin bulunmasını sağlayan program

  Kod:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  #define label bir;
  int n1, k1, k3, i, i1, j1, j, k, m, n, z;
  float x[40][40], x1[40][40];
  float t;
  main ()
  {
  printf("n degerini giriniz=");
  scanf("%d\n",&n);
  for (i=1;i<n+1;i++)
  {
  for (j=1;j<n+1;j++)
  {
  scanf("%f\n",&x1[i][j]);
  x[i][j]= x1[i][j];
  }
  }
  m=n*2;
  n1=n+1;
  for (i=1;i<n+1;i++)
  {
  for (j=1;j<n+1;j++)
  {
  j1=j-1;
  if (j1-n<0) x[i][j]=0;
  if (j1-n==0) x[i][j]=1;
  }
  }
  for (k=1;k<n+1;k++)
  {
  k1=k+1;
  k3=k+n-1;
  uc;
  if (x[k][k]!=0) goto bir;
  i1=k+1;
  if (x[i][k]!=0) goto iki;
  i1=i1+1;
  goto uc;
  bir:
  for (j=1;j<m+1;j++)
  x[k][j]= x[k][j]+ x[i1][j];
  iki:
  for (j=1;j<m+1;j++)
  x[k+n][j]= x[k][j]/x+ x[k][k];
  for (i=k1;i<k3;i++)
  {
  t=x[i][k];
  for (j=1;j<m+1;j++)
  x[i][j]= x[i][j]- x[k+n][j]*t;
  }
  }
  for (i=1;i<n+1;i++)
  {
  for (j=1;j<n+1;j++)
  printf("%f",x[i+n][j+n]);
  printf("\n");
  }
  getch();
  }
  
  OBEB PROGRAMI

  Kod:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  main()
  {
  int p,q,kalan;
  clrscr();
  printf("1.DEĞER : ");
  scanf("%d",&p);
  printf("2.DEĞER : ");
  scanf("%d",&q);
  kalan=1;
  while(kalan!=0)
  {
  kalan=p%q;
  printf("kalan %d p=%d q=%d \n",kalan,p,q);
  if (kalan==0)
  {
  printf("obeb =%d\n",q);
  getch();
  exit();
  }
  p=q;
  q=kalan;
  }
  
  pi sayısını bulan program

  Kod:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  int main ()
  {
  int sayici,x,w,y=1,p=1;
  double pi;
  w=1;
  pi=0;
  printf ("sayi giriniz\n");
  scanf ("%d",&sayici);
  for (x=1;x<=sayici;x++)
  {
  pi+=(float)4/y*p;
  y=y+2;
  p=(-p);
  printf("pi=%.12f\n",pi);
  }
  getch ();
  return 0;
  
  ∫1/√2 π .exp(-0.5z^) seriye açma yöntemiyle integrali hesaplayan c programı

  Kod:
  #include <stdio.h> 
  #include <conio.h>
  #incude <math.h>
  main ( )
  {
  int i,j,n,m,k,l;
  int a [100][100] , b[100][100]
  clrscr( );
  printf ( “satır say=”);
  scanf ( “%d”,&n);
  printf (“sütun say=”);
  scanf /”%d”,&m);
  printf (“a matrisini gir=\n”);
  for (i=1; i<=n ; i++)
  {
  for (j=1 ; j<=m ; j++)
  {
  printf (“a(%d,%d)=”,i,j);
  scanf (“%d”, &a[i][j]));
  }
  }
  for (i=1; i<=n; i++)
  {
  for (j=1; j<=m; j++)
  printf(“%d”,a[i][j]));
  printf (“\n”);
  }
  printf (“değişecek satır no1=”);
  scanf (“%d”,&k);
  printf (“değişecek satır no2=”);
  scanf (“%d”,&l);
  for (i=1; i<=n ; i++)
  for (j=1 ; j<=m ; j++)
  {
  b[k][j]=a[l][j];
  b[l][j]=a[k][j];
  }
  for (i=1; i<=n; i++)
  {
  for (i=1; i<=n; i++)
  {
  for (j=1; j<=m; j++)
  printf(“%d”,b[i][j]));
  printf (“\n”);
  }
  getch( );
  }
  
  standart normal dağılımın programı

  Kod:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  main()
  {
  int k,n;
  float t=0,h,a,b;
  clrscr();
  printf("\n a degerini giriniz=");
  scanf("%f",&a);
  printf("\n b degerini giriniz=");
  scanf("%f",&b);
  printf("\n kac araliga bolunsun giriniz=");
  scanf("%d",&n);
  h=(b-a)/n;
  for(k=0;k<=n;k++)
  {
  t=t+ exp(-.5*pow((a+h*k),2));
  }
  t=t*h*(1/sqrt(2*3.14));
  printf("integral=%f",t);
  getch();
  }
  
  U(a,b) dagilimindan sayı üretme

  Kod:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <math.h>
  #include <time.h>
  #include <conio.h>
  /*sayi uretme fonksiyonu*/
  float duzgun(a,b)
  float a,b;
  {
  double uret;
  uret=a+(b-a)*rand()*1.0/32767.0;
  return(uret);
  }
  /*ortalama bulan fonksiyon*/
  float ortbul(dizi,boyut)
  float dizi[];
  int boyut;
  {
  double top=0.0;
  int i;
  for(i=0;i<boyut;i++)
  {
  top=top+dizi[i];
  }
  top=top/boyut*1.0;
  return(top);
  }
  /*en kucuk bulma*/
  float minbul(dizi,boyut)
  float dizi[];
  int boyut;
  {
  double min;
  int i;
  min=dizi[0];
  for(i=0;i<boyut;i++)
  {
  if(dizi[i]<min)
  min=dizi[i];
  }
  return(min);
  }
  /*en buyuk bulma*/
  float maxbul(dizi,boyut)
  float dizi[];
  int boyut;
  {
  double max;
  int i;
  max=dizi[0];
  for(i=0;i<boyut;i++)
  {
  if(dizi[i]>max)
  max=dizi[i];
  }
  return(max);
  }
  /*varyans bulan fonksiyon*/
  float varbul(dizi,boyut,orta)
  float dizi[],orta;
  int boyut;
  {
  double top;
  int i;
  top=0.0;
  for(i=0;i<boyut;i++)
  {
  top=top+(dizi[i]-orta)*(dizi[i]-orta);
  }
  top=top/boyut*1.0;
  return(top);
  }
  /*ana program*/
  main()
  {
  int n,i,sayi;
  float dizi[15000];
  float a1,b1,min1,max1;
  double orta,ovar,ssapma;
  clrscr();
  randomize();
  printf("a=");
  scanf("%f",&a1);
  printf("b=");
  scanf("%f",&b1);
  printf("kac sayi uretilsin:");
  scanf("%d",&n);
  if(n>15000)
  {
  printf("15000den buyuk sayi girdiniz prg. sonlandi:\n");
  getch();
  exit(1);
  }
  printf("a1=%f b1=%f n=%d",a1,b1,n);
  getch();
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  dizi[i]=duzgun(a1,b1);
  }
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  printf("%d.inci eleman=%f\n",i,dizi[i]);
  }
  orta=ortbul(dizi,n);
  printf("ortalama=%f\n",orta);
  min1=minbul(dizi,n);
  printf("minimum=%f\n",min1);
  max1=maxbul(dizi,n);
  printf("maksimum=%f\n",max1);
  ovar=varbul(dizi,n,orta);
  printf("varyans=%f\n",ovar);
  ssapma=sqrt(ovar);
  printf("s.sapma=%f\n",ssapma);
  getch();
  
  Üst üçgensel matris

  Kod:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  main()
  {
  int i,j,n;
  int a, matris[100][100],kontrol=0,kontrol1=0;
  clrscr();
  printf("Boyutu girin=");
  scanf("%d",&n);
  for(i=1;i<=n;i=i+1)
  {
  for(j=1;j<=n;j=j+1)
  {
  printf("matris[%d][%d]= ",i,j);
  scanf("%d",&a);
  matris[i][j]=a;
  }
  }
  for(i=1;i<=n;i=i+1)
  {
  for(j=1;j<=n;j=j+1)
  {
  printf("%d ",matris[i][j]);
  }
  printf("\n");
  }
  for(i=1;i<=n;i=i+1)
  {
  for(j=1;j<=n;j=j+1)
  {
  if (i>j)
  {
  if(matris[i][j]==0)
   kontrol=kontrol+1;
  }
  if(i<=j)
  {
  if (matris[i][j]!=0)
  kontrol1=kontrol1+1;
  }
  }
  }
  if (kontrol+kontrol1==n*n)
  printf("matris ust ucgensel");
  else
  printf("matris ust ucgensel degil");
  getch();
  }
  
  verilen bir sayıya kadar olan çift sayıların çarpımını bulan program

  Kod:
  #include <stido.h> 
  #include <conio.h>
  main ( )
  {
  int i,sayi;
  long float carpim;
  clrscr( );
  printf ( “sayıyı girin=”);
  scanf ( “%d”,&sayi);
  if (sayi >=2);
  {
  carpim=2;
  for (i=4; i<=sayi-1 ; i=i+2)
  carpim=carpim*i;
  printf ( “sonuc=%f”,carpim);
  }
  else
  printf ( “sonuc=0”);
  getch( );
  }
  
  verilen x için exp(x) değerini, exp(x) fonksiyonunun Maclaurin serisine açılımında ilk 20 terimin alınarak hesaplanması

  Kod:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  double us(sayi,ust)
  float sayi;
  int ust;
  {
    int i;
    double c=1.0;
    for (i=1;i<ust+1;i++)
      c=c*sayi;
    return c;
  }
  double fakt(sayi)
  int sayi;
  {
    int i;
    double fak=1.0;
    for (i=1;i<sayi+1;i++)
      fak=fak*i;
    return fak;
  }
  double expu(x)
  float x;
  {
    int i;
    double e=0.0;
    for (i=0;i<51;i++)
     e=e+us(x,i)/fakt(i);
     printf("\n");
    return e;
  }
  main()
  {
    float i;
    clrscr();
    printf("BIR ADET SAYI GIRINIZ");
    scanf("%f",&i);
    clrscr();
    printf("exp(%.6f)=%.20f\n",i,expu(i));
    getch();
  
  f(x)=x^2-b yi bulan program

  Kod:
  #include <math.h>
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  main()
  inti,n;
  float a,xo,x1, delta;
  printf ("n"=)
  scanf("%d",&n);
  printf("başlangıç x0 değeri=");
  scanf("%f",&x0);
  print(a sayısını giriniz=");
  scanf("%f",&a);
  printf("delta="); 
  scanf("%f",&delta);
  for(i=1;i<n;i++)
  {
  x1=0.5*(x0+b/x0);
  printf("%d. adımdaki kök=%f, fark=%f\n",i,x1,x1-x0);
  if(fabs(x)-x0)<delta) break;
  xo=x1;
  }
  getch();
  }
  
  f(x) = x - sin(x) – 1 N-R yöntemiyle hesaplama

  Kod:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <conio.h>
  #define f(x) (x-1-sin(x))
  main()
  {
  float a,b,eps,ort;
  int n=1,i;
  clrscr();
  printf("epsilonu giriniz:");
  scanf("%f",&eps);
  printf("ilk sayiyi giriniz:");
  scanf("%f",&a);
  printf("ikinci sayiyi giriniz:");
  scanf("%f",&b);
  while((fabs(a-b)/pow(2,n+1))>eps) n=n+1;
  printf("adim sayisi=%d\n",n);
  getch();
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
   ort=(a+b)/2;
   if(f(a)*f(ort)<0) b=ort;
   else a=ort;
  }
  printf("k”k=%f",ort);
  getch();
  }
  
   
  Tags:

Bu Sayfayı Paylaş

Yükleniyor...