1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.

C Örnek Programlar

'Bilgisayar Programlama ve Kodlama' forumunda Powers tarafından 15 Ocak 2013 tarihinde açılan konu

 1. Powers

  Powers Administrator Site Yetkilisi

  Örnek-1
  /**************************************************/
  /* for döngüsü kullanarak 25 den küçük sayıların */
  /* karesinin hesaplanması. */
  /**************************************************/
  # include<stdio.h>
  main()
  {
  int i;
  for (i=1;i<=25;i++)
  printf("%4d%8d\n", i, i*i);
  }
  Örnek-2
  /**********************************************************************/
  /* while döngüsü kullanarak 25 den küçük sayıların karelerinin hesabı */
  /**********************************************************************/
  # include<stdio.h>
  main()
  {
  int a,kare;
  i=1;
  kare=0;
  while(kare<=25)
  {
  kare=i*i;
  printf("%4d%8d\n", i, kare);
  i=i+1;
  }
  }
  Örnek-3
  /*******************************************************/
  /* makro kullanımı, makronun kendi kendisini çağırması */
  /*******************************************************/
  # define kare(x) x*x
  # include<stdio.h>
  main()
  {
  long int i,a,b;
  for(i=2;i<10;i++)
  {
  a=kare(i);
  b=kare(kare(i));
  printf("a=%ld\t b=%ld\n",a,b);
  }
  getch();
  }
  Örnek-4
  /**********************************/
  /* i=i+1 ve i+=1 kullanım örneği */
  /**********************************/
  # include<stdio.h>
  main()
  {
  int i;
  top1=top2=0;
  for(i=0;i<=10;i++)
  top1=top1+1;
  printf("toplam1 = %d\n", top1);

  for(i=0;i<=10;i++)
  top2+=i;
  printf("toplam2= %d\n", top2);

  }
  Örnek-5
  /*********************************************/
  /* a++ ve ++a arasındaki farkın incelenmesi */
  /*********************************************/
  #include<stdio.h>
  main()
  {

  int a,c,b,d;
  c=2;
  d=3;
  clrscr();
  for (a=1;a<11;)
  printf("a= %d ",a++);
  printf("\n a++ için 1.döngü bitti \n\n");

  for (a=1;a<11;)
  printf("a= %d ",++a);
  printf(" \n ++a için 2.döngü bitti \n\n");

  b=c+++d;

  printf("c=2 d=3 için \n");
  printf("b=c+++d= %d \n\n",b);

  b=(c++)+d;
  printf("b=(c++)+d= %d \n\n",b);
  getch();
  }

  Örnek-6
  /********************************************************************/
  /* p>q iki pozitif tamsayı olmak üzere Euclid Algoritması ile */
  /* verilen iki sayının ortak bölenlerinin en büyüğünü bulan program */
  /********************************************************************/
  # include <stdio.h>
  main()
  {
  int p,q,kalan;
  clrscr();
  printf("1.DEĞER : ");
  scanf("%d",&p);
  printf("2.DEĞER : ");
  scanf("%d",&q);
  kalan=1;
  while(kalan!=0)
  {
  kalan=p%q;
  printf("kalan %d p=%d q=%d \n",kalan,p,q);
  if (kalan==0)
  {
  printf("obeb =%d\n",q);
  getch();
  exit();
  }
  p=q;
  q=kalan;
  }

  }
  Örnek-7
  /*****************************************************/
  /* Kendi kendini çağıran fonksiyon yöntemi ile */
  /* verilen iki pozitif tamsayının ortak bölenlerinin */
  /* en büyüğünü bulan program (p>q Euclid Algoritması */
  /*****************************************************/
  # include <stdio.h>
  int obeb (int p, int q )
  {
  int r ;
  if ((r=p%q ) ==0)
  return q;
  else
  return obeb (q,r);
  }
  main()
  {
  int a;
  int p,q;
  printf("1.DEĞER : ");
  scanf("%d",&p);
  printf("2.DEĞER : ");
  scanf("%d",&q);
  a= obeb (p,q);
  printf("OBEB DEĞERİ : %d\n",a);
  getch();
  }
  /* örnek-8 */
  /*********************************************************************/
  /* Verilen bir sayıya kadarki çift sayıların çarpımını veren program */
  /*********************************************************************/
  #include<stdio.h>
  main()
  {
  int i,sayi;
  long float carpim;
  clrscr();
  printf(" LÜTFEN BİR SAYI GİRİNİZ = ");
  scanf("%d",&sayi);
  if (sayi>=2)
  {
  carpim=2;
  for(i=4;i<=sayi-1;i=i+2)
  carpim=carpim*i;
  printf(" SONUÇ = %lf ",carpim);
  }
  else
  printf(" SONUC = 0 ");
  getch();
  }
  /* örnek-9 */
  /************************************************************/
  /* verilen sayıya kadar olan sayılarım çarpımının bulunması */
  /* fonksiyon kullanımına örnek */
  /************************************************************/
  #include <stdio.h>
  double ciftcarp(sayi)
  int sayi;
  {
  int i;
  double c=1.0;
  for (i=1;i<sayi/2;i++)
  c=c*i*2;
  return c;
  }
  main()
  {
  int x;
  clrscr();
  printf("Sayıyı giriniz..:");
  scanf("%d",&x);
  printf("(0 - %d) arasındaki çift sayıların çarpımı %.0f\n",x,ciftcarp(x));
  getch();
  }
  /* örnek-10 */
  /*********************************************************************/
  /* Verilen bir sayının asal olup olmadığını bulan program. */
  /* Verilen sayının kendisinin yarısına kadar olan sayılardan birine */
  /* tam olarak bölünüp bölünmediği araştırılır, eğer bölünüyorsa sayı */
  /* asal değildir. */
  /*********************************************************************/
  #include<stdio.h>
  main()
  {
  int i;
  int k;
  long int n;
  clrscr();
  printf(" SAYIYI GİRİNİZ = ");
  scanf("%ld",&n);
  k=0;
  for(i=2;i<=n/2;i++)
  {
  if(n%i==0) /* sayının tam olarak bölünüp bölünmediği kontrol */
  k=k+1; /* ediliyor. Bölünüyorsa k değişkeninin değeri */
  } /* 1 arttırılıyor. */
  if(k>0)
  printf(" BU SAYI ASAL DEĞİL\n ");

  if(k==0)
  printf(" BU SAYI ASAL\n ");
  getch();
  }
  /* örnek-11 */
  /*********************************************************/
  /* Verilen x için exp(x) değerini, exp(x) fonksiyonunun */
  /* Maclaurin serisine açılımında ilk 20 terimin */
  /* alınarak hesaplanması, fonksiyon kullanımı örneği */
  /*********************************************************/
  #include <stdio.h>
  double us(sayi,ust)
  float sayi;
  int ust;
  {
  int i;
  double c=1.0;
  for (i=1;i<ust+1;i++)
  c=c*sayi;
  return c;
  }
  double fakt(sayi)
  int sayi;
  {
  int i;
  double fak=1.0;
  for (i=1;i<sayi+1;i++)
  fak=fak*i;
  return fak;
  }
  double expu(x)
  float x;
  {
  int i;
  double e=0.0;
  for (i=0;i<51;i++)
  e=e+us(x,i)/fakt(i);
  printf("\n");
  return e;
  }
  main()
  {
  float i;
  printf("Bir say gir");
  scanf("%f",&i);
  clrscr();
  printf("exp(%.6f)=%.20f\n",i,expu(i));
  getch();
  }
  /* örnek-12 */
  /*********************************************************/
  /* Verilen x için exp(x) değerini, exp(x) fonksiyonunun */
  /* Maclaurin serisine açılımında ilk 20 terimin */
  /* alınarak hesaplanması */
  /*********************************************************/
  #include <math.h>
  #include <stdio.h>
  main()
  {
  int i;
  double fakt=1.0, e=1.0;
  float x;
  clrscr();
  printf("exp(x) değeri hesaplanacak sayıyı giriniz= ");
  scanf("%f",&x);
  printf("girilen değer=%f\n",x);
  clrscr();
  for (i=1;i<=20;i++)
  {
  fakt=fakt*i;
  e=e+pow(x,i)/fakt;
  printf("%d.adim exp(%.2f)=%.30f\n",i,x,e);
  }
  getch();
  }

  /* örnek-13 */
  /********************************************************/
  /* Verilen bir sayının faktoriyelini hesaplayan program */
  /********************************************************/
  #include<stdio.h>
  main()
  {
  int sayi,i;
  long float fak;
  clrscr();
  printf(" SAYIYI GİRİNİZ = ");
  scanf("%d",&sayi);
  fak=1;

  for(i=1;i<=sayi;i++)
  fak=fak*i;

  printf(" SAYININ FAKTORİYEL DEĞERİ = %lf ",fak);
  getch();
  }
  /* örnek-14 */
  /****************************************************************/
  /* 1 den 100'e kadar olan sayıların faktoriyelinin hesaplanması */
  /* ekrana 15 satır yazdırılıyor, daha sonra bir */
  /* tuşa basıncaya kadar bekletiliyor */
  /****************************************************************/
  #include<stdio.h>
  main()
  {
  int sayi,satir;
  double fakt;
  fakt=1;
  satır=0;
  clrscr();
  for (sayi=1;sayi<101;sayi++)
  {
  fakt=fakt*sayi;
  printf(" %d faktoriyel %f \n",sayi,fakt);
  satir++;
  if (satir>15)
  {
  satir=1;
  getch();
  clrscr();
  }
  }
  getch();
  }
  Örnek-15
  /*************************************************************/
  /* arctan(1) fonksiyonunun Maclaurin serisine açılımında ilk */
  /* 100 terimin hesaplanması ve çıkan sonucun 4 ile çarpımı */
  /* bulduğunuz sonucu pi değeri ile karşılaştırınız */
  /*************************************************************/
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  main()
  {
  double toplam;
  int i,n,isaret;
  double y,x;
  toplam=0;
  n=2000;
  x=-1;
  clrscr();
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
  x=-1*x;
  y=2*i-1;
  toplam=toplam+x/y;
  }
  printf("\n arctan(1)= %f",4*toplam);
  getch();
  }
  Örnek-16
  /*******************************************************/
  /* satrancta at larin rasgele hareketi nin simulasyonu*/
  /* Mart 2001 */
  /*******************************************************/
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<math.h>
  #include<time.h>
  #include<graphics.h>
  int tahtaciz(tahta1)
  int tahta1[9][9];
  {
  int i,j,tahta[9][9];
  for(j=1;j<=8;j++)
  for(i=1;i<=8;i++)
  {
  gotoxy(j+30,i+10);printf("%1d",tahta1[j]);
  }
  printf("\n\n");
  /* getch();*/ }

  int yonbul(x)
  int x;
  {
  return random(x)+1;
  }

  main()
  {
  int i,j,bi,bj,si,sj,yon,b1i,b1j,s1i,s1j,x,y;
  int tahta[9][9];
  int graphdriver=DETECT,graphmode;
  initgraph(&graphdriver,&graphmode,"");
  setbkcolor(4);
  setcolor(13);
  settextstyle (DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,4);
  outtextxy(100,10,"AT SiMULASYONU");
  setcolor(12);
  setlinestyle(0,0,3);
  x=getmaxx(); y=getmaxy();
  rectangle(0,0,x,y);
  getch();
  /*clrscr();*/
  for(i=1;i<=8;i++)
  {
  for(j=1;j<=8;j++)
  tahta[j]=0;
  }
  tahtaciz(tahta);
  randomize();

  do
  {
  bi=yonbul(8); bj=yonbul(8);
  si=yonbul(8); sj=yonbul(8);
  gotoxy(10,23);
  printf("baslangi‡ yerleri= bi:%d bj:%d si:%d sj:%d",bi,bj,si,sj);
  } while(bi-si+bj-sj==!0);
  tahta[bi][bj]=1; tahta[si][sj]=2;
  tahtaciz(tahta);

  for(i=1;i<=500;i++)
  {
  do {
  yon=yonbul(8);
  switch(yon) {
  case 1 : b1i=bi-2; b1j=bj+1;break;
  case 2 : b1i=bi-1; b1j=bj+2;break;
  case 3 : b1i=bi+1; b1j=bj+2;break;
  case 4 : b1i=bi+2; b1j=bj+1;break;
  case 5 : b1i=bi+2; b1j=bj-1;break;
  case 6 : b1i=bi+1; b1j=bj-2;break;
  case 7 : b1i=bi-1; b1j=bj-2;break;
  case 8 : b1i=bi-2; b1j=bj-1;break;
  }
  } while(b1i>=8||b1i<1||b1j>=8||b1j<1);

  gotoxy(10,22);
  printf("degiŸti= bi:%d bj:%d si:%d sj:%d",bi,bj,si,sj);
  if(tahta[b1i][b1j]==2)
  {
  gotoxy(10,21);
  printf(".......beyaz at kazandi ........%d .adim",i);
  getch();
  exit(1);
  }
  tahta[bi][bj]=0;
  tahta[b1i][b1j]=1;
  tahtaciz(tahta);
  bi=b1i;bj=b1j;
  do {
  yon=yonbul(8);
  switch(yon) {
  case 1 : s1i=si-2; s1j=sj+1;break;
  case 2 : s1i=si-1; s1j=sj+2;break;
  case 3 : s1i=si+1; s1j=sj+2;break;
  case 4 : s1i=si+2; s1j=sj+1;break;
  case 5 : s1i=si+2; s1j=sj-1;break;
  case 6 : s1i=si+1; s1j=sj-2;break;
  case 7 : s1i=si-1; s1j=sj-2;break;
  case 8 : s1i=si-2; s1j=sj-1;break;
  }
  } while(s1i>=8||s1i<1||s1j>=8||s1j<1);

  gotoxy(10,22);
  printf("degisti= bi:%d bj:%d si:%d sj:%d",bi,bj,si,sj);
  if(tahta[s1i][s1j]==1)
  {
  gotoxy(10,21);
  printf(".......siyah at kazandi ........%d .adim=",i);
  getch();
  exit(1);
  }
  tahta[si][sj]=0;
  tahta[s1i][s1j]=2;
  tahtaciz(tahta);
  si=s1i;sj=s1j;
  }
  }
  Örnek-17
  /************************************************/
  /* bu progam matrisler üzerinde işlemleri görmek*/
  /* amacıyla yapılmıştır */
  /************************************************/
  #include <stdio.h>
  main()
  {
  int i,j,n;
  float ma[11][11];
  float x, iza, tersiz, maxa, mina, satir[10],sutun[10], maxb, minb;
  clrscr();
  printf("boyut=");scanf("%d",&n);
  printf("girilen boyut=%d \n",n);

  for (i=1;i<=n;i++)
  {
  for(j=1;j<=n;j++)
  {
  ma[j]=0;
  }
  }

  printf("...matrisi satr satr giriniz ....\n");

  for (i=1;i<=n;i++)
  {
  for(j=1;j<=n;j++)
  {
  scanf("%f",&x);
  ma[j]=x;
  }
  }

  for (i=1;i<=n;i++)
  {
  for(j=1;j<=n;j++)
  {
  printf("%5f ",ma[j]);
  }
  printf("\n");
  }
  getch();
  printf("satr toplamlar....\n");
  for (i=1;i<=n;i++)
  {
  satir=0;
  for (j=1;j<=n;j++)
  {
  satir=satir+ma[j];
  }
  printf("%d .satr =%5f \n",i,satir);
  }
  getch();

  printf("sutun toplamlar....\n");
  for (i=1;i<=n;i++)
  {
  sutun=0;
  for (j=1;j<=n;j++)
  {
  sutun=sutun+ma[j];
  }
  printf("%d .sutun =%5f \n",i,sutun);
  }
  getch();

  }


  Örnek-18
  /*******************************************************/
  / Matris çarpımı */
  /*******************************************************/
  #include<stdio.h>
  main()
  {
  /*matris carpimi*/
  int a[100][100],b[100][100],c[100][100];
  int i,j,k,n,m,l;
  clrscr();
  printf("a ve b matrislerini girin.. \n");
  printf("a(n x m) \n");
  printf("n=");
  scanf("%d",&n);
  printf("m=");
  scanf("%d",&m);
  printf("b(m x k) \n");
  printf("k=");
  scanf("%d",&k);
  /* matrislerin okunmasi*/
  printf("a matrisi \n");
  for(i=1;i<n+1;i++)
  for(j=1;j<m+1;j++)
  scanf("%d",&a[j]);
  printf("b matrisi \n");
  for(j=1;j<m+1;j++)
  for(l=1;l<k+1;l++)
  scanf("%d",&b[j][l]);
  /* matrislerin carpimi */
  for(i=1;i<n+1;i++)
  for(j=1;j<m+1;j++)
  for(l=1;l<k+1;l++)
  c[j]=c[j]+a[l]*b[l][j];
  /* yazdirma*/
  printf("carpim matrisi \n");
  for(i=1;i<n+1;i++)
  for(j=1;j<k+1;j++)
  printf("%d \n",c[j]);
  getch();
  }
  [B]Örnek-19[/B]
  #include<stdio.h>
  /***********************************************************************/
  /* matrislerin toplami max min toplami max-min satir top min olan sutun*/
  /***********************************************************************/
  main()
  {
  int n;
  int ma[100][100],mb[100][100],mc[100][100];
  int i,j,k,s;
  int maxa,maxb,mina,minb,satir[100],sutun[100];
  int iza[100][100],izb[100][100],a[100],b[100];
  clrscr();
  printf("n= ");
  scanf("%d",&n);
  for (i=1;i<n+1;i++)
  for (j=1;j<n+1;j++)
  ma[i][j]=0;
  mb[i][j]=0;
  mc[i][j]=0;
  printf("A matrisi (nxn) \n");
  for(i=1;i<n+1;i++)
  for(j=1;j<n+1;j++)
  scanf("%d",&ma[i][j]);
  printf("B matrisi (nxn) \n");
  for(i=1;i<n+1;i++)
  for(j=1;j<n+1;j++)
  scanf("%d",&mb[i][j]);
  for(i=1;i<n+1;i++)
  for(j=1;j<n+1;j++)

  mc[i][j]=ma[i][j]+mb[i][j];
  for(i=1;i<n+1;i++)
  for(j=1;j<n+1;j++)
  printf("%d ",mc[i][j]);
  printf(" \n ");
  /* max - min bulma */
  maxa=ma[1][1];mina=ma[1][1];
  maxb=mb[1][1];minb=mb[1][1];
  for(i=1;i<n+1;i++)
  for(j=1;j<n+1;j++)
  {if (maxa<ma[i][j]) maxa=ma[i][j];
  if (maxb<mb[i][j]) maxb=mb[i][j];
  if (mina>ma[i][j]) minb=ma[i][j];
  if (minb>mb[i][j]) minb=mb[i][j];}
  printf("a matrisinin en buyuk degeri= %d \n",maxa);
  printf("b matrisinin en buyuk degeri= %d \n",maxb);
  printf("a matrisinin en kucuk degeri= %d \n",mina);
  printf("b matrisinin en kucuk degeri= %d \n",minb);
  /* satir ve sutunda max min */
  for(i=1;i<100;i++)
  {satir[i]=0;sutun[i]=0; }
  for(i=1;i<n+1;i++)
  for(j=1;j<n+1;j++)
  { satir[i]=satir[i]+ma[i][j];
  sutun[i]=sutun[i]+mb[j][i];}
  maxa=0;minb=0;
  maxa=satir[1];minb=sutun[1];

  for (i=1;i<n+1;i++)
  { if(maxa<satir[i]) maxa=satir[i];
  if(minb>sutun[i]) minb=sutun[i];}
  printf("toplami max olan a matrisi satiri= %d \n",maxa);
  printf("toplami min olan b matrisi sutunu= %d \n",minb);
  /* a ve b matirisinin kosegenleri */
  s=0;k=0;
  for(i=1;i<n+1;i++)
  {a[i]=ma[i][i];
  b[i]=mb[i][i];}

  printf("a matrisi kosegenleri \n");
  for(i=1;i<n+1;i++)
  { k=k+a[i];
  printf("%d \n",a[i]);}
  printf("kosegen toplami= %d \n",k);
  printf("b matrisi kosegenleri \n");
  for (i=1;i<n+1;i++)
  { s=s+b[i];
  printf("%d \n",b[i]); }
  printf("kosegen toplami= %d \n",s);
  /* matrisin transpozu*/
  for(i=1;i<n+1;i++)
  for(j=1;j<n+1;j++)
  { iza[j][i]=ma[i][j];
  izb[j][i]=mb[i][j]; }
  printf("a nin izi \n");
  for(i=1;i<n+1;i++)
  for(j=1;j<n+1;j++)
  printf(" %d ",iza[i][j]);
  printf("\n");
  printf("b nin izi: \n");
  for(i=1;i<n+1;i++)
  for(j=1;j<n+1;j++)
  printf(" %d ",izb[i][j]);

  getch();

  }

  [B]Örnek-20[/B]
  /********************************************/
  /* Betimsel istatistikler */
  /********************************************/
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  # define boyut 1000
  main()
  {
  int t,a,n,i,j;
  int dizi[boyut], max,min,gen;
  double var,ort,ss,med;
  int vr;
  clrscr();
  printf("dizi kac elemanli = ");
  scanf("%d",&n);
  printf("elemanlari girin \n ");
  for (i=1;i<n+1;i++)
  { printf(" %d",i);printf(".eleman=");
  scanf("%d",&dizi[i]);}
  /* siralama */
  for(i=1;i<n;i++)
  for(j=i+1;j<n+1;j++)
  if (dizi[i]>dizi[j])
  { a=dizi[i];
  dizi[i]=dizi[j];
  dizi[j]=a;
  }
  printf("SIRALI HALi.. ");
  for(i=1;i<n+1;i++)
  printf("%d ",dizi[i]);
  printf("\n");
  /* max min */
  max=dizi[n];min=dizi[1];gen=max-min;
  printf("maximum= %d \n",max);
  printf("minimum= %d \n",min);
  printf("orneklem genisligi= %d \n",gen);
  /* ortalama s.sapma varyans*/
  t=vr=0;ort=var=ss=0;
  for(i=1;i<n+1;i++)
  t=t+dizi[i];
  ort=t/n;
  for(i=1;i<n+1;i++)
  vr=vr+pow((dizi[i]-ort),2);
  var=vr/(n-1);
  ss=sqrt(var);
  printf("ortalama %f \n",ort);
  printf("varyans %f \n",var);
  printf("s.sapma %f \n",ss);
  printf("ortanca ");
  if (pow(-1,n)<0) med=dizi[(n+1)/2];
  else med=(dizi[n/2]+dizi[n/2+1])/2;
  printf("%f \n",med);
  getch();
  }

  [B]ornek-21[/B]
  /* U(a,b) den sayı üretme ve betimsel istatistikler */

  # include <stdio.h>
  # include <math.h>
  # include <time.h>
  # include <stdlib.h>
  /* sayı üretme */

  float duzgun(float a, float b)
  {
  double uret;
  uret=a+(b-a)*rand()*1.0/32767.0;
  return(uret);
  }
  /* ortalama bulma */
  float ortbul(dizi,boyut)
  float dizi[];
  int boyut;
  {
  double top=0.0;
  int i;
  for (i=0;i<boyut;i++)
  {
  top=top+dizi[i];
  }
  top=top/boyut;
  return(top);
  }
  /* en küçük bulma */
  float minbul(dizi,boyut)
  float dizi[];
  int boyut;
  {
  double min;
  int i;
  min=dizi[0];
  for (i=0;i<boyut;i++)
  {
  if (dizi[i]<min)
  min=dizi[i];
  }
  return(min);
  }

  /* en büyük bulma */
  float maxbul(dizi,boyut)
  float dizi[];
  int boyut;
  {
  double max;
  int i;
  max=dizi[0];
  for (i=0;i<boyut;i++)
  {
  if (dizi[i]>max)
  max=dizi[i];
  }
  return(max);
  }

  /* varyans bulma */
  float varbul(dizi,boyut,orta)
  float dizi[], orta;
  int boyut;
  {
  double top;
  int i;
  top=0.0;

  for (i=0;i<boyut;i++)
  {
  top=top+(dizi[i]-orta)*(dizi[i]-orta);
  }
  top=top/(boyut-1);
  return(top);
  }

  /* ana program */
  main()
  {
  int n, i, sayi;
  float dizi[15000];
  float a1,b1,min1,max1;
  double ort, ovar, ssapma;
  clrscr();

  randomize();

  printf("U(a,b) den sayı üretme ve betimsel istatistikler \n\n");
  printf("a=");scanf("%f",&a1);
  printf("b=");scanf("%f",&b1);
  printf("kaç adet sayı üretilecek (<15000 olmalı)=");scanf("%d",&n);
  if ( n>15000)
  {
  printf("girdiğiniz sayı 15000 den büyük\n");
  printf("program sonlandırıldı\n");
  getch();
  exit(1);
  }
  printf("a= %f b=%f boyut=%d", a1,b1,n);
  getch();
  for (i=0;i<n;i++)
  {
  dizi[i]=duzgun(a1,b1);
  }
  /*for (i=0;i<n;i++)
  {
  printf("%d . eleman %5f \n", i,dizi[i]);
  }*/

  getch();
  min1=minbul(dizi,n);
  max1=maxbul(dizi,n);
  ort=ortbul(dizi,n);
  ovar=varbul(dizi,n,ort);
  printf("en küçük =%f\n",min1);
  printf("en büyük =%f\n",max1);
  printf("ortalama =%f\n",ort);
  printf("orneklem varyansı =%f\n",ovar);
  getch();

  }
  [B]ornek-22[/B]
  # include<stdio.h>
  # include <string.h>
  main ()
  {
  char ad1[15],m[15];
  char a[15],b[15],c[15];
  int i,n,k;
  clrscr();
  strcpy (ad1,"Duygu savasci");
  n=strlen(ad1);
  printf("uzunluk=%d\n",n);
  printf(" isim= %s\n",ad1);
  for (i=0;i<n;i++)

  {
  printf("%d= %c = \n",i,ad1[i]);
  }
  strlwr(ad1);
  printf("isim= %s\n",ad1);
  strncpy(m,ad1,15);
  strupr(m);
  printf(" isim= %s\n",m);
  strcpy(a,"ahmet");
  strcpy(b,"zahmet");
  k= strcmp(a,b);
  printf("k=%d \n",k);
  if(k==0)
  printf("a b'ye eşittir\n");

  if (k>0)
  printf("a b den buyuktur\n");

  if(k<0)
  printf("a b den kucuktur\n");
  strncpy(c,ad1,7);
  printf("c=%s\n",c);
  getch();
  }[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
   
  Tags:

Bu Sayfayı Paylaş

 1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.
 1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.
Yükleniyor...