1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.

İstatistik ve İşletme

'İstatistik ve Biyoistatistik' forumunda statist tarafından 30 Ocak 2013 tarihinde açılan konu

 1. statist

  statist Moderator

  Kalite kontrolün dizayn ve imalat mühendisliği ile malzeme teknolojisi bilgilerinden ve ölçme tekniklerinden büyük ölçüde yararlanan bir işletme fonksiyonu olduğu bilinmektedir.Kalite planlarının ve muayene prosedürünün hazırlanmasında,standart ve spesifikasyonların saptanmasında ve ölçme faaliyetlerinin yürütülmesinde bu bilim dallarından yararlanılması zorunludur.Diğer taraftan muayene ve test sonuçlarının analiz ve yorumlanmasında da istatistik yöntemlere başvurulur.Kalite kontrolünün en önemli değerleme aracı istatistik yöntemlerdir.

  İstatistik en genel şekilde tesadüfi değişmelerle ilgili problemleri çözümlemeye çalışan bir bilim dalı olarak tanımlanabilir.Tesadüfi değişmeye bir örnek verelim:

  Dizel motorları imal eden bir fabrikada dizel pompalarındaki itici çubukların eksantrik taşlama tezgahlarında çok küçük toleranslarla işlendiğinde düşünelim.Bu işlem sonunda elde edilen ve dış çapı teknik resminde 6,000 mm. olarak belirtilmiş bulunan çubukları, duyarlığı ± 0,05 mm. olan bir aletle ölçtüğümüzde zaman hepsinin aynı ölçüde olduğunu,aralarında bir fark bulunmadığını görürüz.Halbuki aynı çubukları duyarlığı ± 0,0005 mm. olan bir aletle ölçtüğümüzde parçadan parçaya,hatta aynı çubuğun değişik kısımlarındaki çaplar arasında önemli farklar bulunduğunu ortaya çıkar.Çaplar arasındaki bu farklar,işlemi etkileyen ve sayıları ile etki dereceleri kesinlikle saptanamayan faktörlerin varlığı ile ilgilidir.Faktörlerin tanınmasındaki belirsizlik,işlem üzerindeki etkileri sonucu ortaya çıkan çap farklarının tesadüfi değişken olarak nitelenmesine yol açar.Gerçekten tesadüfiliği yaratan bu faktörlerin hepsini tespit etmek ve etkilerini kontrol atına almak mümkün değildir.Belirli bir duyarlık derecesine kadar birbirinin aynı parçalar imal edilebilir.Fakat duyarlık derecesi yükseldiğinde tesadüfi değişmelerle karşılaşmak kaçınılmaz olur.Tesadüfi değişmelerin incelenmesi ancak istatistik yöntemlerden yararlanarak gerçekleşebilir.

  İstatistiğin kalite kontrolde geniş uygulama olanakları bulması, minimum malzeme ve işçilikle en yüksek kalite düzeyinde ve büyük miktarlarda üretimi zorunlu kılan 2.Dünya Savaşı’nda gerçekleşmiştir.Savaşın ortaya çıkardığı çeşitli ihtiyaçlar kalite kontrolde kontrol diyagramlarının ve örnekleme ile yapılan kabul testlerinin geniş çapta kullanılmasını gerektirmiştir.

  Kalite kontrolde karşılaşılan ve istatistik ardımı ile cevaplanabilen sorulardan bazıları şunlardır:

  a. Bu tezgahın performansından yararlanma oranı nedir?
  b. Bu metal levhaların kalınlıklarının değişme aralığı %90 güvenle belirlenebilir mi?
  c. Deneylerin yapıldığı süre içinde laboratuar şartlarının değiştiğini varsayacak yeterli neden var mıdır?
  d. Çelik üretiminde verimi artıracağı iddia edilen yeni yöntem halen uygulanan yönteme oranla ne derece üstünlüğe sahiptir?
  e. Yeni ölçme yönteminin tesadüfi hatası nedir? herhangi bir hata var mıdır?
  f. Alınan örnekte tespit edilen hatalara bakarak ana kütlenin kabul edilebileceği söylenir mi?
  g. A ve B tedarik kaynakları nasıl kıyaslanacaktır?
  h. Muayene sayısını azaltmak ne dereceye kadar mümkündür?
  i. Proses değişkenlerinden hangileri mamulüm performansı üzerinde daha etkilidir?
  j. Alınacak örnek sayısı ne olmalıdır?
  k. Malzemeyi tahrip etmeden muayene eden yeni yöntem, tahrip eden şimdiki yönteme kıyasla ne derece üstündür?
  l. Takım değiştirme veya bileme süresi ne olmalıdır?
  m. Yeni alınan tezgah istenen duyarlıkta işlem yapacak kapasitede midir?
  Bütün bunlar istatistiğin üretim ve kalite kontrol sorunlarının çözümlenmesinde çok değerli bir araç olduğunu kanıtlayacak niteliktedir.

  İstatistik yöntemlerin herhangi bir araştırma faaliyeti için gerekli bilgilerin toplanmasında faydalı oldukları hususlar şunlardır:

  1. Tesadüfi örnek seçmenin anlamını ve önemini ve sapmalardan kaçınma çarelerin öğretir.
  2. Şartların aynı kalmasının sağlanması için gerekli kontrol araçlarını belirler.
  3. Açık ve geniş kapsamlı tanımların öğrenimini belirtir.
  4. Yapılan ölçmelerin gerçeğe uygunluğunun sağlanması ve aynı şartlar altında tekrar edilebilmesi için gerekli kontrol metotlarını temin eder.
  5. Sonuçların belirli bir güvenlik derecesi ile değerlendirilebilmesi için kaç ölçme yapılması gerektiğini tayin eder.
  6. Belirli sayıdaki ölçmelerin en verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi için deneylerin uygun biçimde hazırlanmasında yardımcı olur.
  7. Bilgilerin dikkatli,duyarlı ve düzenli olarak kayıt edilmesini teşvik eder.
  8. Bilgilerin toplandığı andaki duruma ait bütün şartları göz önüne alınarak tespit edilmesinin önemini ortaya koyar.
   
  Tags:

Bu Sayfayı Paylaş

 1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.
 1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.
Yükleniyor...