1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.

İstatistiksel Formüller ve Tablolar

'İstatistik ve Biyoistatistik' forumunda statist tarafından 4 Kasım 2013 tarihinde açılan konu

 1. statist

  statist Moderator

  İSTATİSTİKSEL FORMÜLLER

  A. VERİ GRUPLAMA
  A1. SINIF SAYISI
  A2. ARALIK / RANJ
  A3. SINIF GENİŞLİĞİ

  B. VERİ BETİMLEME
  B1. ARİTMETİK ORTALAMA
  B2. GEOMETRİK ORTALAMA
  ƒ İki sayı için
  ƒ n sayı için
  B3. HARMONİK ORTALAMA
  B4. KUADRATİK ORTALAMA
  B5. ORTANCA / MEDYAN
  B6. VARYANS.
  ƒ Populasyon Varyansı
  ƒ Örneklem Varyansı
  ƒ Gruplanmış Veri İçin Örneklem Varyansı
  B7. STANDART SAPMA
  B8. VARYASYON KATSAYISI
  B9. YÜZEBÖLENLER

  C. SAYMA KURALLARI
  C1. ÇARPMA KURALI
  C2. PERMÜTASYON
  C3. KOMBİNASYON

  D. OLASILIK
  D1. TOPLAMA KURALLARI
  D2. ÇARPMA KURALLARI
  D3. KOŞULLU OLASILIK
  D4. TÜMLEYEN

  E. OLASILIK DAĞILIMLARI
  E1. BİR OLASILIK DAĞILIMININ ORTALAMASI
  E2. BİR OLASILIK DAĞILIMININ VARYANSI
  E3. BEKLENEN DEĞER
  E4. BİNOM OLASILIĞI
  E5. BİNOM DAĞILIMININ ORTALAMASI
  E6. BİNOM DAĞILIMININ VARYANSI VE STANDART SAPMASI
  E7. MULTİNOM OLASILIK
  E8. POİSSON OLASILIĞI
  E9. HİPERGEOMETRİK OLASILIK

  F. NORMAL DAĞILIM
  F1. STANDART PUAN
  F2. STANDART ORTALAMA HATASI
  ƒ Sonsuz örneklem
  ƒ Sonlu örneklem
  F3. MERKEZİ LİMİT TEOREMİ

  G. GÜVEN ARALIKLARI VE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜKLERİ
  G1. ORTALAMA İÇİN GÜVEN ARALIĞI (σ BİLİNİYORSA)
  G2. ORTALAMA İÇİN GÜVEN ARALIĞI (N ≥ 30)
  G3. ORTALAMA İÇİN GÜVEN ARALIĞI (N < 30)
  G4. ORTALAMA İÇİN ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ
  G5. ORAN İÇİN GÜVEN ARALIĞI
  G6. ORAN İÇİN ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ
  G7. STANDART SAPMA VE VARYANS İÇİN GÜVEN ARALIĞI

  H. HİPOTEZ TESTLERİ
  H1. TEK ÖRNEKLEM HİPOTEZ TESTLERİ
  ƒ Ortalama için (σ biliniyorsa)
  ƒ Ortalama için (n ≥ 30)
  ƒ Küçük örneklem t testi (n < 30)
  ƒ Oran için z testi
  ƒ Standart sapma için hipotez testi
  H2. BAĞIMSIZ İKİ ÖRNEKLEM Z TESTİ
  ƒ İki ortalamanın karşılaştırılması (σ'lar biliniyorsa)
  ƒ İki ortalamanın karşılaştırılması (n ≥ 30)
  H3. VARYANS EŞİTLİĞİ / HOMOJENLİĞİ TESTİ
  H4. BAĞIMSIZ ÖRNEKLEM T TESTİ
  ƒ Varyanslar eşit / homojen değilse
  ƒ Varyanslar eşit / homojen ise
  H5. ORTALAMA FARKI İÇİN GÜVEN ARALIĞI
  ƒ Büyük Örneklemler
  ƒ Küçük Örneklemler (varyanslar eşit değilse)
  ƒ Küçük Örneklemler (varyanslar eşitse)
  H6. BAĞIMLI / EŞLEŞTİRİLMİŞ ÖRNEKLEMLER HİPOTEZ TESTİ
  H7. İKİ ORANIN KARŞILAŞTIRILMASI
  H8. ORAN FARKI İÇİN GÜVEN ARALIĞI

  I. VARYANS ANALİZİ
  I1. VARYANS TESTİ
  I2. TEK YÖNLÜ VARYANS ANALİZİ
  ƒ Uygulama kareler toplamı ve varyansı
  ƒ Hata kareler toplamı ve varyansı
  ƒ İlişkinin gücü
  I3. TUKEY TESTİ
  I4. SCHEFFÉ TESTİ
  I5. TEK YÖNLÜ VARYANS ANALİZİ TABLOSU
  I6. ÇİFT YÖNLÜ VARYANS ANALİZİ
  ƒ Toplam kareler toplamı
  ƒ Uygulama A için kareler toplamı ve varyansı
  ƒ Uygulama B için kareler toplamı ve varyansı
  ƒ Etkileşim kareler toplamı ve varyansı
  ƒ Hata kareler toplamı ve varyansı
  I7. ÇİFT YÖNLÜ VARYANS ANALİZİ TABLOSU
  I8. RASSAL BLOK DESENİ
  ƒ Uygulama için kareler toplamı ve varyansı
  ƒ Bloklar için kareler toplamı ve varyansı
  ƒ Toplam kareler toplamı
  ƒ Hata için kareler toplamı ve varyansı
  I9. RASSAL BLOK DESENİ TABLOSU

  J. KORELASYON VE REGRESYON
  J1. PEARSON MOMENTLER ÇARPIMI KORELASYON KATSAYISI VE ANLAMLILIĞI
  J2. REGRESYON EŞİTLİĞİ
  J3. REGRESYON KATSAYISI / AĞIRLIĞI (BETA)
  J4. REGRESYON SABİTİ
  J5. TAHMİN HATASI
  J6. REGRESYONUN AÇIKLADIĞI VARYANS
  J7. TAHMİN ARALIĞI

  K. Kİ KARE UYUM İYİLİĞİ VE BAĞIMSIZLIK TESTLERİ

  L. PARAMETRİK OLMAYAN BAZI TESTLER
  L1. İŞARET TESTİ (N ≥ 26)
  L2. İLİŞKİLİ ÖRNEKLEM İŞARET TESTİ
  L3. WİLCOXON SIRALAMA TOPLAMI TESTİ (N1 ≥ 10 VE N2 ≥ 10)
  L4. WİLCOXON İŞARETLİ SIRALAMA TESTİ
  L5. MANN-WHİTNEY U TESTİ
  ƒ N1 ≤ 20 ve N2 ≤ 20
  ƒ N1 > 20 ve N2 > 20
  L6. KRUSKAL-WALLİS TESTİ
  L7. SPEARMAN SIRALAMA KORELASYON KATSAYISI
  L8. DURBİN-WATSON TESTİ

  İSTATİSTİKSEL TABLOLAR
  TABLO 1. RASSAL SAYILAR
  TABLO 1. RASSAL SAYILAR (DEVAM)
  TABLO 1. RASSAL SAYILAR (DEVAM)
  TABLO 2. FAKTÖRYEL DEĞERLERİ
  TABLO 3. BİNOM DAĞILIMI
  TABLO 3. BİNOM DAĞILIMI (DEVAM)
  TABLO 3. BİNOM DAĞILIMI (DEVAM)
  TABLO 3. BİNOM DAĞILIMI (DEVAM)
  TABLO 3. BİNOM DAĞILIMI (DEVAM)
  TABLO 4. POİSSON DAĞILIMI
  TABLO 4. POİSSON DAĞILIMI (DEVAM)
  TABLO 4. POİSSON DAĞILIMI (DEVAM)
  TABLO 4. POİSSON DAĞILIMI (DEVAM)
  TABLO 4. POİSSON DAĞILIMI (DEVAM)
  TABLO 4. POİSSON DAĞILIMI (DEVAM)
  TABLO 5. STANDART NORMAL DAĞILIM
  TABLO 6. T DAĞILIMI
  TABLO 7. χ2 DAĞILIMI
  TABLO 8. F DAĞILIMI (α = .005)
  TABLO 8. F DAĞILIMI (α = .005 – DEVAM)
  TABLO 8. F DAĞILIMI (α = .01)
  TABLO 8. F DAĞILIMI (α = .01 – DEVAM)
  TABLO 8. F DAĞILIMI (α = .025)
  TABLO 8. F DAĞILIMI (α = .025 – DEVAM)
  TABLO 8. F DAĞILIMI (α = .05)
  TABLO 8. F DAĞILIMI (α = .05 – DEVAM)
  TABLO 8. F DAĞILIMI (α = .10)
  TABLO 8. F DAĞILIMI (α = .10 – DEVAM)
  TABLO 9. TUKEY TESTİ KRİTİK DEĞERLERİ (α = .01)
  TABLO 9. TUKEY TESTİ KRİTİK DEĞERLERİ (α = .01 - DEVAM)
  TABLO 9. TUKEY TESTİ KRİTİK DEĞERLERİ (α = .05)
  TABLO 9. TUKEY TESTİ KRİTİK DEĞERLERİ (α = .05 - DEVAM)
  TABLO 10 – PEARSON MOMENTLER ÇARPIMI KORELASYONU TABLOSU
  TABLO 11. İŞARET TESTİ KRİTİK DEĞERLERİ
  TABLO 11. WİLCOXON İŞARETLİ SIRA TESTİ KRİTİK DEĞERLERİ
  TABLO 13. SPEARMAN KORELASYONU KRİTİK DEĞERLERİ
  TABLO 14. U VE U’ İÇİN KRİTİK DEĞERLER TABLOSU (α = .005)
  TABLO 14. U VE U’ İÇİN KRİTİK DEĞERLER TABLOSU (α = .01)
  TABLO 14. U VE U’ İÇİN KRİTİK DEĞERLER TABLOSU (α = .025)
  TABLO 14. U VE U’ İÇİN KRİTİK DEĞERLER TABLOSU (α = .05)
  TABLO 15. DURBİN-WATSON KRİTİK DEĞERLERİ (α = .05)
  TABLO 15. DURBİN-WATSON KRİTİK DEĞERLERİ (α = .05 – DEVAM)
  TABLO 15. DURBİN-WATSON KRİTİK DEĞERLERİ (α = .05 – DEVAM)
   

  Ekli dosyalar:

  • table.PDF
   Dosya Boyutu:
   2.7 MB
   Gösterim:
   110
  Tags:

Bu Sayfayı Paylaş

 1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.
 1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.
Yükleniyor...