1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.

QBasic Örnek Program

'Bilgisayar Programlama ve Kodlama' forumunda Powers tarafından 15 Ocak 2013 tarihinde açılan konu

 1. Powers

  Powers Administrator Site Yetkilisi

  'denklem çözümü
  Kod:
  CLS
  INPUT "BAŞLANGIÇ DEĞERİ=", X0
  INPUT "ADIM SAYISI=", N
  INPUT "DELTA=", DELTA
  FOR I = 1 TO N
  X1 = X0 - (X0 ^ 2 - 4) / (2 * X0)
  PRINT I; ".ADIM "; X1; X1 ^ 2 - 4
  IF ABS(X1 - X0) < DELTA THEN EXIT FOR
  X0 = X1
  NEXT I
  PRINT "YAKLAŞIK KÖK=", X1
  PRINT "FONKSİYON DEĞERİ=", X1 ^ 2 - 4

  'denklem çözümü durdurma kuralı farklı
  Kod:
  CLS
  INPUT "BAŞLANGIÇ DEĞERİ=", X0
  INPUT "ADIM SAYISI=", N
  FOR I = 1 TO N
  X1 = X0 - (X0 ^ 2 - 4) / (2 * X0)
  PRINT I; "ADIM KÖK DEĞERİ="; N; "FONKSİYON DEĞERİ="; X1 ^ 2 - 4
  X0 = X1
  NEXT I
  
  ‘denklem çözümü durdurma kuralı
  Kod:
   CLS
   INPUT "BAŞLANGIÇ DEĞERİ=", X0
   INPUT "ADIM SAYISI=", N
   INPUT "DELTA=", DELTA
   INPUT "EPS=", EPS
   FOR I = 1 TO N
   X1 = X0 - (X0 ^ 2 - 4) / (2 * X0)
   PRINT I; "ADIM", X1; X1 ^ 2 - 4
   IF ABS(X1 - X0) < DELTA THEN EXIT FOR
   IF ABS(X1 ^ 2 - 4) < EPS THEN EXIT FOR
   X0 = X1
   NEXT I
   PRINT "Y.KÖK=", X1
   PRINT "F.DEĞERİ=", X1 ^ 2 - 4
  
  ‘Devre
  Kod:
  CLS
  LOCATE 5, 5: PRINT "   !----[ ]-----[ ]----!"
  LOCATE 6, 5: PRINT "   !          !"
  LOCATE 7, 5: PRINT "   !          !"
  LOCATE 8, 5: PRINT "-----!----[ ]_____[ ]----!-----"
  LOCATE 9, 5: PRINT "   !          !"
  LOCATE 10, 5: PRINT "   !          !"
  LOCATE 11, 5: PRINT "   !----[ ]-----[ ]----!"
  INPUT "DİRENCİN ÇALIŞMA OLASILIĞI="; X
  INPUT "DENEME SAYISI"; N
  COLOR 9
  FOR I = 1 TO N
  IF RND < X THEN
  LOCATE 5, 16: PRINT "1"
    D1 = 1
  ELSE
  LOCATE 5, 16: PRINT "O"
    D1 = 0
   
  END IF
   
  IF RND < X THEN
  LOCATE 5, 24: PRINT "1"
    D2 = 1
  ELSE
  LOCATE 5, 24: PRINT "0"
    D2 = 0
  END IF
  LOCATE 14, 5: D1 = 1 AND D2 = 1: PRINT "BİRİNCİ KOLDAN AKIM GEÇİYOR"
   
   
  IF RND < X THEN
  LOCATE 8, 16: PRINT "1"
    D3 = 1
  ELSE
  LOCATE 8, 16: PRINT "0"
    D3 = 0
  END IF
   
  IF RND < X THEN
  LOCATE 8, 24: PRINT "1"
    D4 = 1
  ELSE
  LOCATE 8, 24: PRINT "0"
    D4 = 0
  END IF
  IF D3 = 1 AND D4 = 1 THEN LOCATE 15, 5: PRINT "İKİNCİ KOLDAN AKIM GEÇİYOR"
   
  IF RND < X THEN
  LOCATE 11, 16: PRINT "1"
    D5 = 1
  ELSE
  LOCATE 11, 16: PRINT "0"
    D5 = 0
  END IF
   
   
  IF RND < X THEN
  LOCATE 11, 24: PRINT "1"
    D6 = 1
  ELSE
  LOCATE 11, 24: PRINT "0"
    D6 = 0
  END IF
  LOCATE 16, 5: D5 = 1 AND D6 = 1: PRINT "ÜÇÜNCÜ KOLDAN AKIM GEÇİYOR"
  NEXT I

  'Çekirgeler
  Kod:
  RANDOMIZE TIMER
  SCREEN 8
  CLS
  INPUT "N=", N
  INPUT "P=", p
  INPUT "BEKLE=", B
  SUTUN = 40
  KONUM = 6
  SOL = 0
  SAG = 0
  COLOR 14
  LOCATE 12, 1: PRINT "--------------------------------------------------------"
  LOCATE 12, 4: PRINT "%"
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO B: NEXT J
  LOCATE 23, 1: PRINT " SOL = "; SOL
  LOCATE 23, 50: PRINT " SAG = "; SAG
  IF RND < p THEN
    KONUM = KONUM - 1
    SUTUN = SUTUN - 4
  ELSE
    KONUM = KONUM + 1
    SUTUN = SUTUN + 4
  END IF
  IF KONUM = 1 THEN
    SOL = SOL + 1
    PLAY "C1"
  END IF
  IF KONUM = 11 THEN
    SAG = SAG + 1
    PLAY "F1"
  END IF
  IF KONUM = 1 OR KONUM = 11 THEN
    KONUM = 6
    SUTUN = 40
  END IF
  LOCATE 12, SUTUN: PRINT "%"
  NEXT I

  'dizide en Büyük bulma
  Kod:
  CLS
  INPUT "KAç elemanlı dizi="; N
  DIM X(N)
  FOR I = 1 TO N
  INPUT X(I)
  NEXT I
  EB = X(1)
  FOR I = 1 TO N
  IF EB < X(I) THEN EB = X(I)
  NEXT I
  PRINT "EN BüYüK="; EB

  'En küçük bulma
  Kod:
  CLS
  INPUT "KAç eleman˜="; N
  DIM X(N)
  FOR I = 1 TO N
  INPUT X(I)
  NEXT I
  EK = X(N)
  FOR I = 1 TO N
  IF EK > X(I) THEN EK = X(I)
  NEXT I
  PRINT "EN Küçük="; EK

  'Fibonacci dizisi
  Kod:
   CLS
   INPUT "KAÇ TANE ELEMAN HESAPLANACAK=", N
   DIM FIBO(N)
   FIBO(1) = 1
   FIBO(2) = 2
   FOR I = 2 TO N
   FIBO(I) = FIBO(I - 2) + FIBO(I - 1)
   PRINT I; ".CI ELEMAN=", FIBO(I)
   NEXT I
  'Ortalama Boy"
  Kod:
  CLS
  INPUT "N=", N
  DIM X(N)
  T = 0
  FOR I = 1 TO N
  INPUT X(I)
  NEXT I
  FOR I = 1 TO N
  T = T + X(I)
  NEXT I
  PRINT "BOY ORTALAMASI"; T / N
  ‘ pi sayısının hesabı (RND kullanarak)
  Kod:
  CLS
  RANDOMIZE INT(TIMER / 3)
  S = 0
  N = 0
  DONGU:
  X = RND
  Y = RND
  N = N + 1
  IF X * X + Y * Y > 1 THEN GOTO DONGU
  S = S + 1
  PRINT N, S, S / N * 4
  GOTO DONGU
  ' seri-devre
  Kod:
  CLS
  INPUT "seri eleman sayısı=", n
  INPUT "a=", a
  INPUT "b=", b
  INPUT "tekrar sayisi=", m
  DIM parca(n), devre(m)
   
  FOR j = 1 TO m
   
  FOR i = 1 TO n
  parca(i) = (b - a) * RND + a
  NEXT i
   
  ek = parca(1)
  FOR i = 2 TO n
  IF parca(i) < ek THEN
    ek = parca(i)
  END IF
  NEXT i
  devre(j) = ek
  NEXT j
  ort = 0
  FOR j = 1 TO m
  ort = ort + devre(j)
  NEXT j
  ort = ort / m
  PRINT "ortalama dayanma süresi=", ort
  ‘seri-paralel
  'n tane seri devre m tane paralel bağlanmış devre sim.
  Kod:
  CLS
  INPUT "tekrar sayısı=", tekrar
  INPUT "n=", n
  INPUT "m=", m
  INPUT "a=", a
  INPUT "b=", b
  DIM devre(n, m)
  DIM dizi1(n)
  DIM tekrardevre(tekrar)
  '*********************************************************
  'burada devrenin elemanlarının dayanma sureleri üretiliyor
  've ekrana yazdırılıyor
  FOR l = 1 TO tekrar
  FOR i = 1 TO n
  FOR j = 1 TO m
  devre(i, j) = RND * (b - a) + a
  NEXT j
  NEXT i
  'FOR i = 1 TO n
  'FOR j = 1 TO m
  'PRINT devre(i, j);
  'NEXT j
  'PRINT
  'NEXT i
  '*********************************************************
  'burada herbir satırın enküçük değerleri hesaplanıyor
  FOR i = 1 TO n
  ek = devre(i, 1)
  FOR j = 1 TO m
  IF devre(i, j) < ek THEN ek = devre(i, j)
  NEXT j
  dizi1(i) = ek
  NEXT i
  FOR i = 1 TO n
  PRINT i; ".satir.."; dizi1(i)
  NEXT i
  '*********************************************************
  'burada enküçüklerin enbüyüğü hesaplanıyor
  eb = dizi1(1)
  FOR i = 1 TO n
  IF dizi1(i) > eb THEN eb = dizi1(i)
  NEXT i
  'PRINT "devre "; eb; "kadar çalıştı"
  tekrardevre(l) = eb
  NEXT l
  top = 0
  FOR l = 1 TO tekrar
  top = top + tekrardevre(l)
  NEXT l
  ort = top / tekrar
  PRINT "devrenin ortalama dayanma süresi=", ort
  'birim matris olup olmama
  Kod:
  CLS
  INPUT "A(n,n) n=", n
  DIM a(n, n)
  CLS
  LOCATE 8, 10: PRINT "a matrisinin elemanlarini giriniz"
  FOR i = 1 TO n
  FOR j = 1 TO n
  LOCATE 10, 10: PRINT "a("; i; ","; j; ")": LOCATE 10, 20: INPUT " ", a(i, j)
  NEXT j, i
  CLS
  'matrisin yazilmasi
  PRINT "a matrisi"
  PRINT "---------"
  FOR i = 1 TO n
  FOR j = 1 TO n
  PRINT a(i, j);
  NEXT j: PRINT : NEXT i
  PRINT "bir tuşa basınız....>"
  tus$ = INPUT$(1)
  'birim matris mi?
  s = 1
  FOR i = 1 TO n
  FOR j = 1 TO n
  IF i = j THEN
    IF a(i, j) <> 1 THEN
     s = 0
    END IF
   ELSE
    IF a(i, j) <> 0 THEN
     s = 0
    END IF
  END IF
  NEXT j, i
   
  IF s = 1 THEN PRINT "birim matris" ELSE PRINT "birim matris değil"
  ‘köşegen matris olup olmama
  Kod:
  CLS
  INPUT "n*n'lik matrisin boyutunu giriniz=", N
  DIM Z(N, N)
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO N
  INPUT Z(I, J)
  NEXT J, I
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO N
  PRINT Z(I, J);
  NEXT J, I
  PRINT
  S = 1
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO N
  IF I <> J THEN
    IF Z(I, J) <> 0 THEN
    S = 0
    END IF
  END IF
  NEXT J, I
  IF S = 1 THEN
  PRINT "KÖŞEGEN MATRİS"
  ELSE
  PRINT "KÖŞEGEN MATRİS DEĞİL"
  END IF

  'simetrik olup olmama
  Kod:
  CLS
  INPUT "A(n,n) n=", n
  DIM a(n, n)
  CLS
  LOCATE 8, 10: PRINT "a matrisinin elemanlarini giriniz"
  FOR i = 1 TO n
  FOR j = 1 TO n
  LOCATE 10, 10: PRINT "a("; i; ","; j; ")": LOCATE 10, 20: INPUT " ", a(i, j)
  NEXT j, i
  CLS
  'matrisin yazilmasi
  PRINT "a matrisi"
  PRINT "---------"
  FOR i = 1 TO n
  FOR j = 1 TO n
  PRINT a(i, j);
  NEXT j: PRINT : NEXT i
  PRINT "bir tuşa basınız....>"
  tus$ = INPUT$(1)
  'simetrik mi?
  sim = 1
  FOR i = 1 TO n
  FOR j = 1 TO n
  IF a(i, j) <> a(j, i) THEN
   sim = 0
   EXIT FOR
   EXIT FOR
  END IF
  NEXT j, i
  IF sim = 1 THEN PRINT "simetrik..." ELSE PRINT "simetrik değil"
  'satır ve sutun toplamlarının bulunması
  Kod:
  CLS
  INPUT "A(m,n) m=", m
  INPUT "A(m,n) n=", n
  DIM a(m, n), sat(m), sut(n)
  CLS
  LOCATE 8, 10: PRINT "a matrisinin elemanlarini giriniz"
  FOR i = 1 TO m
  FOR j = 1 TO n
  LOCATE 10, 10: PRINT "a("; i; ","; j; ")": LOCATE 10, 20: INPUT " ", a(i, j)
  NEXT j, i
  CLS
  'matrisin yazilmasi
  PRINT "a matrisi"
  PRINT "---------"
  FOR i = 1 TO m
  FOR j = 1 TO n
  PRINT a(i, j);
  NEXT j: PRINT : NEXT i
  FOR i = 1 TO m
  FOR j = 1 TO n
  sat(i) = sat(i) + a(i, j)
  NEXT j, i
  PRINT
  'satır toplamlarının bulunması
  FOR i = 1 TO m
  PRINT i; ".satir top="; sat(i)
  NEXT i
  FOR i = 1 TO n
  FOR j = 1 TO m
  sut(i) = sut(i) + a(j, i)
  NEXT j, i
  PRINT
  'sutun toplamlarının bulunması
  FOR i = 1 TO n
  PRINT i; ".sutun top="; sut(i)
  NEXT i
  'en büyük ve en küçük satır toplamlarının bulunması
  PRINT
  ebsat = sat(1)
  eksat = sat(1)
  FOR i = 2 TO m
  IF sat(i) > ebsat THEN ebsat = sat(i)
  IF sat(i) < eksat THEN eksat = sat(i)
  NEXT i
  PRINT "en büyük satır toplamı="; ebsat
  PRINT "en küçük satır toplamı="; eksat
  'en büyük ve en küçük sutun toplamlarının bulunması
  PRINT
  ebsat = sut(1)
  eksat = sut(1)
  FOR i = 2 TO n
  IF sut(i) > ebsat THEN ebsat = sut(i)
  IF sut(i) < eksat THEN eksat = sut(i)
  NEXT i
  PRINT "en büyük sutun toplamı="; ebsat
  PRINT "en küçük sutun toplamı="; eksat
  'satır ve sutun değiştirme
  Kod:
  CLS
  INPUT "A(m,n) m=", m
  INPUT "A(m,n) n=", n
  DIM a(m, n)
  CLS
  LOCATE 8, 10: PRINT "a matrisinin elemanlarini giriniz"
  FOR i = 1 TO m
  FOR j = 1 TO n
  LOCATE 10, 10: PRINT "a("; i; ","; j; ")": LOCATE 10, 20: INPUT " ", a(i, j)
  NEXT j, i
  CLS
  'matrisin yazilmasi
  PRINT "a matrisi"
  PRINT "---------"
  FOR i = 1 TO m
  FOR j = 1 TO n
  PRINT a(i, j);
  NEXT j: PRINT : NEXT i
  PRINT "bir tuşa basınız....>"
  tus$ = INPUT$(1)
  'satır değiştirme
  satal1:
  INPUT "değişecek satır no1=", sat1
  IF sat1 < 1 OR sat1 > m THEN GOTO satal1
  satal2:
  INPUT "değişecek satır no2=", sat2
  IF sat2 < 1 OR sat2 > m THEN GOTO satal2
  FOR j = 1 TO n
   SWAP a(sat1, j), a(sat2, j)
  NEXT j
  FOR i = 1 TO m
  FOR j = 1 TO n
  PRINT a(i, j);
  NEXT j: PRINT : NEXT i
  'sutun değiştirme
  sutal1:
  INPUT "değişecek sutun no1=", sut1
  IF sut1 < 1 OR sut1 > n THEN GOTO sutal1
  sutal2:
  INPUT "değişecek sutun no2=", sut2
  IF sut2 < 1 OR sut2 > n THEN GOTO sutal2
  FOR i = 1 TO m
   SWAP a(i, sut1), a(i, sut2)
  NEXT i
  FOR i = 1 TO m
  FOR j = 1 TO n
  PRINT a(i, j);
  NEXT j: PRINT : NEXT i
  'matris carpimi
  Kod:
  CLS
  INPUT "A(m,n) m=", m
  INPUT "A(m,n) n=", n
  INPUT "B(n,p) n=", n
  INPUT "B(n,p) p=", p
  DIM a(m, n), b(n, p), c(m, p)
  CLS
  LOCATE 8, 10: PRINT "a matrisinin elemanlarini giriniz"
  FOR i = 1 TO m
  FOR j = 1 TO n
  LOCATE 10, 10: PRINT "a("; i; ","; j; ")": LOCATE 10, 20: INPUT " ", a(i, j)
  NEXT j, i
  LOCATE 12, 10: PRINT "b matrisinin elemanlarini giriniz"
  FOR i = 1 TO n
  FOR j = 1 TO p
  LOCATE 14, 10: PRINT "b("; i; ","; j; ")": LOCATE 14, 20: INPUT " ", b(i, j)
  NEXT j, i
  CLS
  'matrislerin yazilmasi
  PRINT "a matrisi"
  PRINT "---------"
  FOR i = 1 TO m
  FOR j = 1 TO n
  PRINT a(i, j);
  NEXT j: PRINT : NEXT i
  PRINT : PRINT "b matrisi"
  PRINT "---------"
  FOR i = 1 TO n
  FOR j = 1 TO p
  PRINT b(i, j);
  NEXT j: PRINT : NEXT i
  'matrislerin carpimi
  FOR i = 1 TO m
  FOR j = 1 TO p
  c(i, j) = 0
  NEXT j, i
  FOR i = 1 TO m
  FOR j = 1 TO p
  FOR k = 1 TO n
  c(i, j) = c(i, j) + a(i, k) * b(k, j)
  NEXT k, j, i
  PRINT : PRINT "c matrisi"
  PRINT "---------"
  FOR i = 1 TO m
  FOR j = 1 TO p
  PRINT c(i, j);
  NEXT j: PRINT : NEXT i
  REM** verilen bir matrisi diziye aktarma VE diziyi matrise aktarma
  Kod:
  CLS
  INPUT "SATIR SAYISINI GİRİNİZ"; N
  INPUT "SÜTUN SAYISINI GİRİNİZ"; M
  DIM X(N, M): DIM DIZI(N * M): DIM A(N, M)
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO M
  PRINT "X("; I; ","; J; ")";
  INPUT X(I, J)
  NEXT J, I
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO M
  PRINT X(I, J);
  NEXT J
  PRINT
  NEXT I
   
  REM*** diziye aktarma işlemi
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO M
  T = T + 1
  DIZI(T) = X(I, J)
  NEXT J
  NEXT I
   
  REM* dizinin elemanlarını yazdırıyoruz***
  FOR I = 1 TO N * M
  PRINT DIZI(I)
  NEXT I
   
  REM*** diziyi matrise aktarıyoruz*****
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO M
  L = L + 1
  A(I, J) = DIZI(L)
  NEXT J, I
   
  REM*** dizinin aktarıldığı matrisin elemanlarını yazdırıyoruz
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO M
  PRINT USING "###.#"; A(I, J);
  NEXT J
  PRINT
  NEXT I
  REM** verilen bir alt üçgensel matrisin elemanları diziye aktarma
  Kod:
  CLS
  INPUT "SATIR SAYISINI GİRİNİZ"; N
  DIM A(N, N): DIM DIZI(N * (N + 1) / 2)
   
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO N
  PRINT "A("; I; ","; J; ")";
  INPUT A(I, J)
  NEXT J, I
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO N
  PRINT A(I, J);
  NEXT J
  PRINT
  NEXT I
   
  REM*** alt üçgensel matrisi diziye aktarma işlemi
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO I
  T = T + 1
  DIZI(T) = A(I, J)
  NEXT J
  NEXT I
   
  REM* dizinin elemanlarını yazdırıyoruz***
  FOR I = 1 TO N * (N + 1) / 2
  PRINT DIZI(I)
  NEXT I
  REM*** NxN tipinde bir matrisi alt üçgensel hale getirme ve matrisin determinantını hesaplama
  Kod:
  CLS
  INPUT "SATIR SAYISINI GİRİNİZ"; N
  DIM X(N, N)
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO N
  PRINT "X("; I; ","; J; ")";
  INPUT X(I, J)
  NEXT J, I
   
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO N
  PRINT X(I, J);
  NEXT J
  PRINT
  NEXT I
   
  REM*** alt üçgensel hale getiriyoruz******
  FOR L = N TO 2 STEP -1
  FOR S = L - 1 TO 1 STEP -1
  REM*** eğer diagonal elemanlarında sıfır ya da C sabitini bulurken sıfıra bölüm varsa satır ekleme
  REM*** işlemleri yapıyoruz*****
  IF X(L, L) = 0 THEN
      FOR M = L - 1 TO 1 STEP -1
      IF X(M, L) <> 0 THEN
      FOR J = 1 TO N
       X(L, J) = X(L, J) + X(M, J)
      NEXT J
      END IF
      NEXT M
  END IF
   
  C = X(S, L) / X(L, L)
  FOR J = 1 TO N
  X(S, J) = X(S, J) - C * X(L, J)
  NEXT J, S, L
   
  REM*** alt üçgensel matrisi yazdırıyoruz*****
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO N
  PRINT USING "###.##"; X(I, J);
  NEXT J
  PRINT
  NEXT I
   
  REM*** matrisin determinantını hesaplıyoruz*****
  D = 1
  FOR I = 1 TO N
  D = D * X(I, I)
  NEXT I
  PRINT "X MATRİSİNİN DETERMİNANTI:"; D

  ‘artan
  Kod:
  CLS
  INPUT "DENEME SAYISINI GiRiNiZ"; M
  INPUT "DiZiNiN BOYUTUNU GiRiN"; N
  DIM X(N)
  BASARI = 0
  FOR J = 1 TO M
  FOR I = 1 TO N
  X(I) = RND
  NEXT I
  SAYAC = 0
  FOR I = 1 TO N - 1
  IF X(I) < X(I + 1) THEN SAYAC = SAYAC + 1
  NEXT I
  IF SAYAC = N - 1 THEN
    PRINT "BU DiZi ARTANDIR"
    BASARI = BASARI + 1
  ELSE
    PRINT "BU DiZi ARTAN DEğiLDiR"
  END IF
  NEXT J
  OLASILIK = BASARI / M
  PRINT "OLASILIK="; OLASILIK
  'frekanslar
  Kod:
  CLS
  INPUT "DİZİNİN BOYUTUNU GİRİNİZ"; N
  INPUT "KAÇ TANE ARALIĞA BÖLECEĞİZ:"; M
  DIM X(N): DIM FRK(M)
  FOR I = 1 TO N
   X(I) = RND
  NEXT I
  EB = X(1): EK = X(N)
  FOR I = 1 TO N
  IF EB < X(I) THEN EB = X(I)
  IF EK > X(I) THEN EK = X(I)
  NEXT I
  AU = (EB - EK) / M + 1 / 100000
  FOR K = 1 TO M
  FOR I = 1 TO N
  IF X(I) >= EK + (K - 1) * AU AND X(I) < EK + K * AU THEN FRK(K) = FRK(K) + 1
  NEXT I, K
  FOR I = 1 TO M
  PRINT "["; EK + (I - 1) * AU; ","; EK + I * AU; ")", FRK(I)
  T = T + FRK(I)
  NEXT I
  PRINT "T"; T
  ‘Kartckls.bas
  Kod:
  CLS
  RANDOMIZE TIMER
   
  REM*** 52'LİK DESTE KAĞIDINDAN BİR KARTIN ÇEKİLMESİ***
  REM*** 20.03.2001,SAAT: 9:20***
  DIM GRUP$(4): DIM KART$(13):
  GRUP$(1) = "MAÇA": GRUP$(2) = "SİNEK": GRUP$(3) = "KARO": GRUP$(4) = "KUPA"
  KART$(11) = "VALE": KART$(12) = "KIZ": KART$(13) = "PAPAZ"
   
  X$ = GRUP$(INT(RND * 4) + 1)
    A = INT(RND * 13) + 1
   
  IF A < 11 THEN
  Y = A
  PRINT X$, Y
  ELSE
  Y$ = KART$(A)
  PRINT X$, Y$
  END IF
  END

  ‘matters
  REM*** NxN tipinde bir matrisin tersini bulan program
  Kod:
  CLS
  INPUT "SATIR SAYISINI GİRİNİZ"; N
  DIM X(N, 2 * N)
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO N
  PRINT "X("; I; ","; J; ")";
  INPUT X(I, J)
  NEXT J, I
  REM*** birim matrisi yazdırıyoruz
  FOR I = 1 TO N
  X(I, N + I) = 1
  NEXT I
   
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO 2 * N
  PRINT X(I, J);
  NEXT J
  PRINT
  NEXT I
   
  REM*** üst üçgensel hale getiriyoruz******
   
  FOR L = 1 TO N - 1
  FOR S = L + 1 TO N
  REM*** eğer diagonal elemanlarında sıfır ya da C sabitini bulurken sıfıra bölüm varsa satır ekleme
  REM*** işlemleri yapıyoruz*****
  IF X(L, L) = 0 THEN
      FOR M = L + 1 TO N
      IF X(M, L) <> 0 THEN
      FOR J = 1 TO 2 * N
       X(L, J) = X(L, J) + X(M, J)
      NEXT J
      END IF
      NEXT M
  END IF
   
  C = X(S, L) / X(L, L)
  FOR J = 1 TO 2 * N
  X(S, J) = X(S, J) - C * X(L, J)
  NEXT J, S, L
   
  REM*** üstt üçgensel matrisi yazdırıyoruz*****
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO 2 * N
  PRINT USING "###.##"; X(I, J);
  NEXT J
  PRINT
  NEXT I
   
  FOR L = N TO 2 STEP -1
  FOR S = L - 1 TO 1 STEP -1
  REM*** eğer diagonal elemanlarında sıfır ya da C sabitini bulurken sıfıra bölüm varsa satır ekleme
  REM*** işlemleri yapıyoruz*****
  IF X(L, L) = 0 THEN
      FOR M = L - 1 TO 1 STEP -1
      IF X(M, L) <> 0 THEN
      FOR J = 1 TO 2 * N
       X(L, J) = X(L, J) + X(M, J)
      NEXT J
      END IF
      NEXT M
  END IF
   
  C = X(S, L) / X(L, L)
  FOR J = 1 TO 2 * N
  X(S, J) = X(S, J) - C * X(L, J)
  NEXT J, S, L
   
  REM*** alt üçgensel matrisi yazdırıyoruz*****
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO 2 * N
  PRINT USING "###.##"; X(I, J);
  NEXT J
  PRINT
  NEXT I
   
  FOR I = 1 TO N
  IF A(I, I) <> 1 THEN B = X(I, I)
  FOR J = 1 TO 2 * N
  X(I, J) = X(I, J) / B
  NEXT J, I
   
  REM** matrisin tersini yazdırıyoruz***
  PRINT
  PRINT "Matrisin tersi"
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = N + 1 TO 2 * N
  PRINT X(I, J);
  NEXT J
  PRINT
  NEXT I
   
  REM*** matrisin determinantını hesaplıyoruz*****
  D = 1
  FOR I = 1 TO N
  D = D * X(I, I)
  NEXT I
  PRINT "X MATRİSİNİN DETERMİNANTI:"; D
  ‘mtrstbul
  Kod:
  CLS
  REM*** BiR MATRiSTE SATIRLARIN ENBüYüğNü VE ENKüçğünü BULAN PROGRAM
  INPUT "MATRiSiN SATIR SAYISINI GiRiNiZ:"; N
  INPUT "MATRiSiN SüTUN SAYISINI GiRiNiZ:"; M
   
  DIM A(N, M): DIM EB(N): DIM EK(N)
   
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO M
  INPUT A(I, J)
  NEXT J, I
  'Matrisi yazdırıyoruz
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO M
  PRINT A(I, J);
  NEXT J
  PRINT
  NEXT I
   'en büyük ve en küçük elemanları bulduruyoruz
  FOR I = 1 TO N
  EB(I) = A(I, 1): EK(I) = A(I, M)
  FOR J = 1 TO M
  IF EB(I) < A(I, J) THEN EB(I) = A(I, J)
  IF EK(I) > A(I, J) THEN EK(I) = A(I, J)
  NEXT J, I
   
  'satırların en büyük ve en küçük elemanlarını yazdırıyoruz
   
  FOR I = 1 TO N
  PRINT I; ".SATIRDA ENBüYüK VE ENKüçüK ELEMAN:", EB(I), EK(I)
  NEXT I
  ‘ortanca.bas
  'ortanca
  CLS
  INPUT "N DEĞERİNİ GİRİNİZ"; N
  DIM X(N)
  FOR I = 1 TO N
  INPUT X(I)
  NEXT I
  FOR I = 1 TO N - 1
  FOR J = I + 1 TO N
  IF X(J) < X(I) THEN SWAP X(J), X(I)
  NEXT J
  NEXT I
  FOR I = 1 TO N
  PRINT X(I);
  NEXT I
  IF N - INT(N / 2) * 2 = 0 THEN
  ORTANCA = (X(N / 2) + X((N + 2) / 2)) / 2
  ELSE
  ORTANCA = X((N + 1) / 2)
  END IF
  PRINT "ORTANCA"; ORTANCA
  ‘satırkat
  Kod:
  CLS
  INPUT "SATIR SAYISINI GİRİNİZ"; N
  INPUT "SÜTUN SAYISINI GİRİNİZ"; M
  DIM X(N, M)
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO M
  PRINT "X("; I; ","; J; ")";
  INPUT X(I, J)
  NEXT J, I
  FOR I = 1 TO N - 1
  FOR L = I + 1 TO N
  FOR K = 1 TO M
  IF X(I, K) = 0 THEN
  C = 1
  ELSE
  C = X(L, K) / X(I, K)
  END IF
  S = 0
  FOR J = 1 TO M
  S = S + ABS(X(L, J) - C * X(I, J))
  NEXT J, K
  IF S = 0 THEN PRINT L; ".SATIR İLE"; I; ".SATIR BİRBİRİNİN"; C; "KATIDIR"
  NEXT L, I

  ‘satırsfr
  ‘** verilen bir matriste herhangi satırın sıfıra eşit olup olmadığını
  ‘** bulan program
  Kod:
  CLS
  INPUT "SATIR SAYISINI GİRİNİZ"; N
  INPUT "SÜTUN SAYISINI GİRİNİZ"; M
  DIM X(N, M)
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO M
  PRINT "X("; I; ","; J; ")";
  INPUT X(I, J)
  NEXT J, I
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO M
  PRINT X(I, J);
  NEXT J
  PRINT
  NEXT I
   
  REM** matrisin hangi elemanı sıfır acaba?
  FOR I = 1 TO N
  S = 0
  FOR J = 1 TO M
  IF X(I, J) = 0 THEN S = S + 1
  NEXT J
  IF S = M THEN PRINT "MATRİSİN"; I; ".CI SATIRI SIFIR"
  NEXT I
  ‘satkatol
  Kod:
  CLS
  INPUT "SATIR SAYISINI GİRİNİZ"; N
  INPUT "SÜTUN SAYISINI GİRİNİZ"; M
  DIM X(N, M)
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO M
  PRINT "X("; I; ","; J; ")";
  INPUT X(I, J)
  NEXT J, I
  FOR I = 1 TO N - 1
  S = 0
  FOR K = I + 1 TO N
  FOR J = 1 TO M
  FOR H = J + 1 TO M
  IF X(K, J) / X(I, J) = X(K, H) / X(I, H) THEN
   S = S + 1
   C = X(K, J) / X(I, J)
  ELSE GOTO A1
  END IF
  IF S = M - 1 THEN
   PRINT K; ".SATIR İLE"; I; ".SATIR BİRBİRİNİN"; C; "KATIDIR"
  END IF
  NEXT H, J, K
  A1:
  NEXT I
  ‘satırkatı
  REM** verilen bir matriste herhangi satırın birbirinin katı olup olmadığını
  REM** bulan program***
  Kod:
  CLS
  INPUT "SATIR SAYISINI GİRİNİZ"; N
  INPUT "SÜTUN SAYISINI GİRİNİZ"; M
  DIM X(N, M)
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO M
  PRINT "X("; I; ","; J; ")";
  INPUT X(I, J)
  NEXT J, I
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO M
  PRINT X(I, J);
  NEXT J
  PRINT
  NEXT I
  FOR I = 1 TO N - 1
  FOR L = I + 1 TO N
  K = X(L, 1) / X(I, 1)
  S = 0
  FOR J = 1 TO M
  S = S + ABS(X(L, J) - K * X(I, J))
  NEXT J
  IF S = 0 THEN PRINT "MATRİSİN"; L; ".CI SATIR"; I; ".CI SATIRIN"; K; "KATI"
  NEXT L, I
  ‘ustucgn
  REM*** NxN tipinde bir matrisi üst üçgensel hale getirme
  Kod:
  CLS
  INPUT "SATIR SAYISINI GİRİNİZ"; N
  DIM X(N, N)
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO N
  PRINT "X("; I; ","; J; ")";
  INPUT X(I, J)
  NEXT J, I
   
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO N
  PRINT X(I, J);
  NEXT J
  PRINT
  NEXT I
   
  REM*** üst üçgensel hale getiriyoruz******
  FOR L = 1 TO N - 1
  FOR S = L + 1 TO N
  REM*** eğer diagonal elemanlarında sıfır ya da C sabitini bulurken sıfıra bölüm varsa satır ekleme
  REM*** işlemleri yapıyoruz*****
  IF X(L, L) = 0 THEN
      FOR M = L + 1 TO N
      IF X(M, L) <> 0 THEN
      FOR J = 1 TO N
       X(L, J) = X(L, J) + X(M, J)
      NEXT J
      END IF
      NEXT M
  END IF
   
  C = X(S, L) / X(L, L)
  FOR J = 1 TO N
  X(S, J) = X(S, J) - C * X(L, J)
  NEXT J, S, L
   
  REM*** üst üçgensel matrisi yazdırıyoruz*****
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO N
  PRINT USING "###.##"; X(I, J);
  NEXT J
  PRINT
  NEXT I
  ‘2det
  Kod:
  CLS
  DIM A(2, 2)
  FOR I = 1 TO 2
  FOR J = 1 TO 2
  READ A(I, J)
  NEXT J, I
  DATA 2,3,5,6
  'MATRİSİ EKRANA YAZDIRDIK
  FOR I = 1 TO 2
  FOR J = 1 TO 2
  PRINT USING "######.######"; A(I, J);
  NEXT J
  PRINT
  NEXT I
   
  IF A(1, 1) = 0 THEN
  FOR J = 1 TO 2
  A(1, J) = A(1, J) + A(2, J)
  NEXT J
  END IF
  K = A(2, 1) / A(1, 1)
  FOR J = 1 TO 2
  A(2, J) = A(2, J) - K * A(1, J)
  NEXT J
  'DETERMİNANT BULACAĞIZ
  D = 1
  FOR I = 1 TO 2
  D = D * A(I, I)
  NEXT I
  FOR I = 1 TO 2
  FOR J = 1 TO 2
  PRINT USING "#######.######"; A(I, J);
  NEXT J
  PRINT
  NEXT I
  PRINT "A MATRİSİNİN DETERMİNANTI:"; D
  ‘determ
  Kod:
  CLS
  INPUT "SATIR SAYISINI GİRİNİZ="; N
  INPUT "SÜTUN SAYISINI GİRİNİZ="; M
  DIM X(N, M)
   
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO M
  PRINT "X("; I; ","; J; ")";
  INPUT X(I, J)
  NEXT J, I
   
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO M
  PRINT X(I, J);
  NEXT J
  PRINT
  NEXT I
  FOR K = 1 TO N - 1
  FOR L = K + 1 TO N
  IF X(K, K) = 0 THEN
  FOR I = K + 1 TO N
  SELECT CASE X(I, K)
  CASE IS <> 0
  EXIT FOR
  END SELECT
  NEXT I
  FOR J = 1 TO M
  X(K, J) = X(K, J) + X(I, J)
  NEXT J
  END IF
  C = X(L, K) / X(K, K)
  FOR J = 1 TO M
  X(L, J) = X(L, J) - C * X(K, J)
  NEXT J, L, K
  D = 1
  FOR I = 1 TO N
  D = D * X(I, I)
  NEXT I
  PRINT "DETERMİNANT'IN DEĞERİ="; D
  PRINT
  FOR I = 1 TO N
  FOR J = 1 TO M
  PRINT X(I, J);
  NEXT J
  PRINT
  NEXT I
  ‘dizi
  REM***DiZiNiN ARTAN OLUP OLMADIğINA BAKIYORUZ***
  Kod:
  CLS
  INPUT "DENEME SAYISINI G˜R˜N˜Z:"; M
  INPUT "DiZiNiN BOYUTUNU G˜R˜N˜Z:"; N
  DIM X(N)
  '(0,1) ARASINDAN RASGELE N SAYI üRETiYORUZ
  BASARI = 0
  FOR J = 1 TO M
  FOR I = 1 TO N
  X(I) = RND
  NEXT I
   
  SAYAC = 0
  FOR I = 1 TO N - 1
  IF X(I) < X(I + 1) THEN SAYAC = SAYAC + 1
  NEXT I
  'DiZiNiN ARTAN OLUP OLMADIğINI KONTROL EDiYORUZ
  IF SAYAC = N - 1 THEN
  PRINT "DiZi ARTANDIR"
  BASARI = BASARI + 1
  ELSE
  PRINT "DiZi ARTAN DEğiLDiR"
  END IF
  NEXT J
  P = BASARI / M
  PRINT "BAşARI OLASILIğI:"; P
  END
  ‘menu.bas
  'GOSUB RETURN komutlarının kullanımı
  Kod:
  CLS
  DIM x(1000)
  menu:
  'COLOR 5, 7
  CLS
  LOCATE 4, 10: PRINT "seçenekler"
  LOCATE 6, 5: PRINT "1-veri üretme"
  LOCATE 7, 5: PRINT "2-ortalama "
  LOCATE 8, 5: PRINT "3-en büyük"
  LOCATE 9, 5: PRINT "4-çıkış"
  LOCATE 12, 15: INPUT "Seçiminiz=", sec
  IF sec = 1 THEN GOSUB uret
  IF sec = 2 THEN GOSUB ortalama
  IF sec = 3 THEN GOSUB enbuyuk
  IF sec = 4 THEN END
  GOTO menu
  uret:
  CLS
  INPUT "veri sayısı=", n
  FOR i = 1 TO n
  x(i) = RND
  PRINT i, x(i)
  NEXT i
  GOSUB tusbas
  RETURN
   
  ortalama:
  CLS
  t = 0
  FOR i = 1 TO n
  t = t + x(i)
  NEXT i
  t = t / n
  PRINT "ortalama=", t
  tus$ = INPUT$(1)
   
  GOSUB tusbas
  RETURN
   
  enbuyuk:
  CLS
  eb = x(1)
  FOR i = 2 TO n
  IF x(i) > eb THEN eb = x(i)
  NEXT i
  PRINT "en büyük=", eb
  tus$ = INPUT$(1)
  GOSUB tusbas
  RETURN
   
  tusbas:
  LOCATE 23, 1: PRINT "geri dönüş için bir tuşa basınız ....>"
  tus$ = INPUT$(1)
  RETURN
  'GOSUB RETURN komutlarının kullanımı SELECT CASE END SELECT
  Kod:
  CLS
  DIM x(1000)
  menu:
  'COLOR 5, 7
  CLS
  LOCATE 4, 10: PRINT "seçenekler"
  LOCATE 6, 5: PRINT "1-veri üretme"
  LOCATE 7, 5: PRINT "2-ortalama "
  LOCATE 8, 5: PRINT "3-en büyük"
  LOCATE 9, 5: PRINT "4-çıkış"
  LOCATE 12, 15: INPUT "Seçiminiz=", sec
  SELECT CASE sec
    CASE 1
     GOSUB uret
    CASE 2
     GOSUB ortalama
    CASE 3
     GOSUB enbuyuk
    CASE 4
    END
  END SELECT
   
  GOTO menu
  uret:
  CLS
  INPUT "veri sayısı=", n
  FOR i = 1 TO n
  x(i) = RND
  PRINT i, x(i)
  NEXT i
  GOSUB tusbas
  RETURN
   
  ortalama:
  CLS
  t = 0
  FOR i = 1 TO n
  t = t + x(i)
  NEXT i
  t = t / n
  PRINT "ortalama=", t
  tus$ = INPUT$(1)
   
  GOSUB tusbas
  RETURN
   
  enbuyuk:
  CLS
  eb = x(1)
  FOR i = 2 TO n
  IF x(i) > eb THEN eb = x(i)
  NEXT i
  PRINT "en büyük=", eb
  tus$ = INPUT$(1)
  GOSUB tusbas
  RETURN
   
  tusbas:
  LOCATE 23, 1: PRINT "geri dönüş için bir tuşa basınız ....>"
  tus$ = INPUT$(1)
  RETURN
  'READ DATA RESTORE komutlarının kullanımı
  Kod:
  CLS
  DIM x(10)
  FOR i = 1 TO 10
  READ x(i)
  IF i > 4 THEN RESTORE
  PRINT i, x(i)
  NEXT i
  DATA 3,5,2,4,5,6
  'SELECT CASE ORNEGI 30.4.2001
  Kod:
  CLS
  INPUT "x=", x
  SELECT CASE x
   CASE 1, 2, 5
    fonk = 1 / 2
    PRINT "fonksiyon=", fonk
   CASE 6, 7
    fonk = 3
    PRINT "fonksiyon=", fonk
   CASE 8, 9
    fonk = 2
    PRINT "fonksiyon=", fonk
   CASE ELSE
    PRINT " tanımsız"
   
  END SELECT
  'SELECT CASE ORNEGI
  Kod:
  CLS
  INPUT "x=", x
  SELECT CASE x
   CASE IS < 6
    fonk = 1
   CASE IS >= 6 AND x < 8
    fonk = 2
   CASE IS >= 8 AND x < 9
    fonk = 3
   CASE IS >= 9
   fonk = 4
  END SELECT
  PRINT "fonksiyon ", fonk
  Kod:
  CLS
  SCREEN 12
  RANDOMIZE TIMER
  INPUT "deneme sayısı=", SAY
  CLS
  M = 0
  FOR I = 1 TO SAY
  x = 2 * RND - 1
  y = 2 * RND - 1
  PSET (250 + 200 * x, 250 + y * 200), 10
  IF x ^ 2 + y ^ 2 < 1 THEN
    M = M + 1
    PSET (250 + 200 * x, 250 + y * 200), 5
  END IF
  LOCATE 23, 60: PRINT "Pİ="; (M * 4) / SAY
  NEXT I
  Kod:
  CLS
  SCREEN 12
  RANDOMIZE TIMER
  INPUT "deneme sayısı=", SAY
  CLS
  M = 0
  FOR I = 1 TO SAY
  x = 60 * RND
  y = 60 * RND
  PSET (10 + 7 * x, 10 + y * 7), 5
  IF ABS(x - y) < 15 THEN
    M = M + 1
    PSET (10 + 7 * x, 10 + y * 7), 10
  END IF
  LOCATE 27, 60: PRINT "ols="; M / SAY; 7 / 16
  NEXT I
  DECLARE SUB faktoriyel (deger, fakt)
  CLS
  INPUT "sayi=", sayi
  faktoriyel sayi, sonuc
  PRINT "sayi=", sayi, sonuc
  END


  SUB faktoriyel (deger, fakt)
  fakt = 1
  FOR i = 1 TO deger
  fakt = fakt * i
  NEXT i
  END SUB

  DECLARE SUB ortalama (dizi!, n!, son!)
  DIM SHARED dizi(1000)
  CLEAR
  CLS
  INPUT "n=", n
  FOR i = 1 TO n
  dizi(i) = RND
  NEXT i
  ortalama dizi, n, sonuc
  PRINT sonuc
  END

  SUB ortalama (dizi, n, son)
  a = 0
  FOR i = 1 TO n
  a = a + dizi(i)
  NEXT
  son = a / n
  END SUB

  DECLARE SUB ortalama (dizi(), n!, son!)
  DIM dizi(1000)
  CLEAR
  CLS
  INPUT "n=", n
  FOR i = 1 TO n
  dizi(i) = RND
  NEXT i
  ortalama dizi(), n, sonuc
  PRINT sonuc
  END

  SUB ortalama (dizi1(), n1, son1)
  a = 0
  FOR i = 1 TO n1
  a = a + dizi1(i)
  NEXT
  son1 = a / n1
  END SUB

  DECLARE SUB enkucuk (dizi(), n!, sonuc!)
  DECLARE SUB ortalama (dizi(), n!, son!)
  DIM dizi(1000)
  CLEAR
  CLS
  INPUT "n=", n
  FOR i = 1 TO n
  dizi(i) = RND
  NEXT i
  ortalama dizi(), n, sonuc
  PRINT "ortalama=", sonuc
  enkucuk dizi(), n, sonuc
  PRINT "enkucuk deger=", sonuc
  END

  SUB enkucuk (dizi(), n, sonuc)
  ek = dizi(1)
  FOR i = 2 TO n
  IF ek > dizi(i) THEN SWAP ek, dizi(i)
  NEXT
  sonuc = ek
  END SUB

  SUB ortalama (dizi1(), n, son)
  a = 0
  FOR i = 1 TO n
  a = a + dizi1(i)
  NEXT
  son = a / n
  END SUB

  DECLARE SUB topla (a!(), b!(), n!, m!, sonuc!())
  CLS
  INPUT "n=", n
  INPUT "m=", m
  DIM a(n, m), b(n, m), c(n, m)
  PRINT "a matrisi"
  PRINT "-----------"
  FOR i = 1 TO n
  FOR j = 1 TO m
  INPUT a(i, j)
  NEXT j, i
  PRINT "b matrisi"
  PRINT "-----------"
  FOR i = 1 TO n
  FOR j = 1 TO m
  INPUT b(i, j)
  NEXT j, i
  CLS
  topla a(), b(), n, m, c()
  FOR i = 1 TO n
  FOR j = 1 TO m
  PRINT c(i, j);
  NEXT j
  PRINT
  NEXT i

  SUB topla (a(), b(), n, m, sonuc())
  FOR i = 1 TO n
  FOR j = 1 TO m
  sonuc(i, j) = a(i, j) + b(i, j)
  NEXT j, i
  END SUB
   
  Tags:

Bu Sayfayı Paylaş

 1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.
 1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.
Yükleniyor...