1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.

Spss'de paired t test nasıl yapılır?

'İstatistiksel Yazılımlar' forumunda statist tarafından 14 Kasım 2017 tarihinde açılan konu

 1. statist

  statist Moderator

  Spss'de iki eş ortalama arasındaki farkın önemlilik testi nasıl yapılır? Spss'de eşleştirilmiş t testi nasıl yapılır?

  İki eş arasındaki farkın önemlilik testi iki ayrı zamanda yapılmış ölçümler arasında fark olup olmadığının araştırılması amacıyla kullanılır.

  Örneğin diyetten önce ve diyetten sonra kişilerin ağırlıkları ölçülür ve ağırlıklar arasında fark olup olmadığı paired t test ile araştırılabilir.

  paired_t_test_veri.png

  Şekildeki gibi verilerimizi giriyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bazı konular var bunlar ilk ölçüm bir sütuna ikinci ölçüm diğer bir sütuna yazılır ve aynı kişiye ait ölçümler yan yana gelecek şekilde yazılır. Eğer bir kişinin ikinci ölçümü yoksa (13. satır) veya ilk ölçümü yoksa (15. satır) o ölçüm değeri boş bırakılır. SPSS analize bu iki kişiyi de dahil etmeden yapar. Yani toplam 21 yerine 19 kişi ile analiz yapılır.

  Bu bir parametrik test olduğu için öncelikle varsayımları sağlamalıdır. Bu varsayımlar:
  • Farkların normal dağılması
  • Yeteri kadar gözlem olması
  Farkların normalliğini test etmek için öncelikle Transform -> Compute Variable yardımıyla fark değerleri hesaplanır. Ardından normallik testi yapılarak farkların normal dağılıp dağılmadığı incelenir.

  paired_t_test_normallik.png

  Farklar normal dağılıyor ve 19 kişi bizim için yeterli olduğundan paired t testi yapılabilir. Eğer varsayımlardan en az biri sağlanmasaydı Wilcoxon testi (non-parametric karşılığı) yapılması gerekirdi.

  Not:
  T testinde grupların ayrı ayrı normal dağılıp dağılmadığına bakılıyorken paired t testinde farkların normal dağılıp dağılmadığına bakılır.

  Analyze -> Compare Means -> Paired Samples T Test... yolu izlenir.

  paired_t_test_spss.png

  Variable1 ve Variable2 kutucuklarına ilk ve son ölçümler eklenir. Hangi ölçümün ilk hangisinin son ölçüm olduğu önemli değildir. Sonuç değişmeyecek sadece sonucun işareti değişecektir.

  paired_t_test.png

  İlk tabloda her iki gruba ilişkin ayrı ayrı ortalama, gözlem sayısı, standart sapma ve standart hata değerleri yer almaktadır. Dikkat ettiyseniz analiz 19 kişi ile gerçekleşmiştir.

  İkinci tabloda ilk ve son ölçüm arasındaki korelasyon katsayısı yer almaktadır. Oldukça yüksek bir ilişki söz konusudur. Dikkat ettiyseniz hangi ölçümün önce alındığı pearson korelasyon katsayısını değiştirmemektedir.

  Son tablo analiz sonuçlarının yer aldığı tablodur. Sırası ile ortalamalar arasındaki fark, farkın standart sapması, farkın standart hatası, farkın %95 güven aralığı, t test istatistiği serbestlik derecesi (n-1) ve p değeri yer almaktadır.

  Dikkat ettiyseniz ortalamalar arası fark, güven aralığı ve t değeri '-' işaretli çıkmıştır. Kabaca 5-3=2 veya 3-5=-2 gibi düşünebilirsiniz. Ancak p değeri (0.324) değişmemiştir. Bu örnek için p>0.05 olduğundan ilk ve ikinci ölçüm arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir denir. Ancak aradaki yaklaşık 0.89 kg'lık farkın klinik olarak anlamlı olup olmadığı ayrıca değerlendirilmelidir.
   
  Tags:

Bu Sayfayı Paylaş

 1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.
 1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.
Yükleniyor...